מחקר: תרופה אימונותרפית כטיפול אפשרי לנשים עם סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב

מחקר חדש הצביע על טיפול אפשרי חדש לנשים עם סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב (TNBC): הוספת התרופה האימונותרפית טיסנטריק (אטזוליזומאב Atezolizumab/Tecentriq) לכימותרפיה מסייעת בעצירת התקדמות המחלה. יצוין כי תוצאות מתקדמות של המחקר הראו כי לא היה הבדל מובהק סטטיסטית בהישרדות הכוללת.

המחקר – IMpassion130, שהוצג בכנס ESMO  במינכן (אוקטובר 2018) ופורסם במקביל בכתב העת  New England Journal of Medicine הוא מחקר פאזה 3 שכלל 902 נשים, אשר חלו בסרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב.
הנשים חולקו לשתי קבוצות באופן רנדומלי: קבוצה אחת קיבלה כימותרפיה מסוג אברקסן +ואת התרופה האימונותרפית (תרופה המעודדת את מערכת החיסון להילחם בגידול) טיסנטריק, והקבוצה השניה קיבלה אברקסן + פלסבו. תקופת המעקב החציונית אחר הנשים היתה 12.9 חודשים.

תוצאות ביניים של המחקר הראו כי חל שיפור במשך הזמן ללא התקדמות המחלה בקבוצה שקיבלה טיסטנטריק לעומת הקבוצה שקיבלה פלסבו: 7.2 לעומת 5.5 חודשים. משך ההישרדות הכוללת עלה בקבוצה שלקחה את התרופה ל – 21.3 חודשים לעומת 17.6 בקבוצה שלקחה את הפלסבו.

בנוסף, המחקר הראה שבתת קבוצה של נשים שהגידול שלהן מראה ביטוי לחלבון PD-L1  קיים אפילו יתרון גבוה יותר לשימוש בתרופה: משך הזמן ללא התקדמות המחלה בקרב הנשים שקיבלו את התרופה עמד על 7.5 חודשים לעומת 5 חודשים בקבוצת הפלסבו. בהישרדות הכוללת הפער היה משמעותי אף יותר: בקבוצה שקיבלה טיסנטריק משך ההישרדות הכוללת עמדה על 25 חודשים לעומת 15.5 חודשים בקבוצה שקיבלה פלסבו.

לעומת תוצאות הביניים, תוצאות מתקדמות של המחקר שהוצגו בכנס ASCO 2019 (יוני 2019) העלו כי לא היה הבדל מובהק סטטיסטית בהישרדות  בין הקבוצה שקיבלה טיסנטריק לבין הקבוצה שקיבלה פלסבו: ההישרדות בקבוצה שקיבלה טיסנטריק עמדה על 21 חודשים בהשוואה ל – 18.7 חודשים בקבוצה שקיבלה פלסבו. אחוזי ההישרדות לאחר 24 חודשים עמדו על 42% בקבוצה שקיבלה את התרופה לעומת 39% בקבוצה שקיבלה פלסבו.
גם בחלוקה לתת קבוצה של נשים שהגידול שלהן מראה ביטוי לחלבון PD-L1 לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית: ההישרדות של הנשים שקיבלו טיסנטריק עמדה על 25 חודשים לעומת 18 חודשים בקבוצה שקיבלה פלסבו. אחוזי ההישרדות לאחר 24 חודשים עמדו על 51% בקבוצה שקיבלה את התרופה לעמות 37% בקבוצה שקיבלה את הפלסבו.

במרץ 2019 אישר ה-FDA  מינהל התרופות והמזון של ארה"ב (באישור מותנה) את טסנטריק לטיפול במקרים של סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב (בשילוב עם אברקסן) בנשים שהגידול שלהן מבטא את החלבון PD-L1. (יצויין כי האישור ניתן על סמך התוצאות המוקדמות של המחקר)

בישראל נכנסה התרופה לסל הבריאות 2020 לטיפול בנשים עם סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב עם ביטוי PD-L1 (גדול או שווה ל-1%), שטרם קיבלו טיפול כימותרפי למחלתן הגרורתית.

מקורות:

Medpage Today (בתאריכים:21 באוקטובר 2018  6 ביוני 2019)

New England Journal of Medicine

ה-FDA

הודעת חברת התרופות רוש.

עודכן: פברואר 2020

Share

מחקר: תרופה אימונותרפית כטיפול אפשרי לנשים עם סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב

דילוג לתוכן