תרופות ובדיקות חדשות בסל הבריאות – 2020

משרד הבריאות פרסם את המלצות ועדת סל הבריאות עבור הכנסת תרופות וטכנולוגיות חדשות לשנת 2020. בהמלצות נכללו מספר תרופות ובדיקות הנוגעות לסרטן השד:

 • קדסיילה – לטיפול אדג'וונטי (משלים) בנשים עם סרטן שד מסוג HER2 אשר עברו טיפול נאו אדג'וונטי (טרום ניתוחי) בכימותרפיה והרצפטין ונותרה שארית גידול ברקמה שהוצאה מהשד בזמן הניתוח.
 • נרטיניב/ נרלינקס – לטיפול משלים המשכי (adjuvant extended) בנשים עם סרטן שד מסוג  HER2 עם רצפטורים חיוביים להורמונים, ו-4 או יותר בלוטות לימפה נגועות שקיבלו הרצפטין כטיפול אדג'וונטי (טיפול משלים) – להתחלת טיפול עד שנה מסיום הטיפול המבוסס על הרצפטין.
 • טיסנטריק/ אטזוליזומאב –  לטיפול בנשים עם סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב עם ביטוי PD-L1 (גדול או שווה ל-1%), שטרם קיבלו טיפול כימותרפי למחלתן הגרורתית.
 • לינפרזה/אולפריב – עבור נשים עם סרטן שד גרורתי שלילי ל-HER2 שהן נשאיות של BRCA 1/2  כטיפול קו ראשון במחלתן הגרורתית
 • טלזנה/ טלוזפריב -עבור נשים עם סרטן שד גרורתי שלילי ל-HER2 שהן נשאיות של BRCA 1/2  כטיפול קו ראשון במחלתן הגרורתית
 • בדיקות סקר לאיתור מוטציות שכיחות בגנים BRCA1 ו- BRCA2 בקרב נשים יהודיות ממוצא אשכנזי. בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות המסדיר את ההתוויות נאמר:
  "הבדיקה תבוצע לכל אישה ממוצא אשכנזי, ללא קשר לתחלואה או לרקע משפחתי של סרטן.
  לעניין זה מוצא אשכנזי יוגדר על פי הצהרה עצמית.
  הזכאות לבדיקה לא מחייבת ייעוץ גנטי מקדים.
  הזכאות לבדיקה היא חד פעמית במהלך חיי המטופלת."

לפירוט הההתוויות לתרופות ולבדיקות – ראו חוזר מנכ"ל משרד הבריאות.
לקובץ המלא של המלצות ועדת סל הבריאות- 2020

לאינדקס תרופות לסרטן השד באתר

עדכון – ינואר 2020

Share

תרופות ובדיקות חדשות בסל הבריאות – 2020

דילוג לתוכן