תפקוד קופות החולים על פי דוח נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

2 בפברואר, 2010
המקור: האגודה לזכויות החולה

לאחרונה הוגש הדוח האחרון של נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. מטרת הדוח, המוגש אחת לשנתיים, להביא לידי ביטוי את פעילות נציבות הקבילות ולשקף כיצד מיושם בפועל חוק ביטוח הבריאות הממלכתי. רוב הקבילות בדוח, המתיחס לשנים 2007-2008, עוסקות בתלונות על זכויות מתוך סל השירותים, כגון תרופות, טיפולים ובדיקות רפואיות.

מתוך ממצאי הדוח: שיעור הקבילות המתוקננות המוצדקות הגבוה ביותר היה כנגד קופת חולים לאומית. בנושא תרופות היה שיעור הקבילות המתוקננות המוצדקות הרב ביותר בנושא תרופות היה כנגד קופת חולים מאוחדת. בתחום זה היקף הקבילות הגדול ביותר היה בעניין תרופות לטיפול במחלת הסרטן ולטיפולים הנלווים למחלה זו.

מספר הקבילות המתוקננות בנושא טיפולים ובדיקות, הרב ביותר שהתקבל, היה כנגד קופת חולים לאומית ובמיוחד בתחום בדיקות הדימות (בדיקותMRI ובדיקות -CT-PET). בתחום הטיפולים והבדיקות בנושא טיפולים פרא רפואיים, התקבלו בשיעור גבוה קבילות כנגד קופת חולים מכבי. בנושא "בחירת נותן שירותים" התקבל מספר הקבילות הגבוה ביותר (מתוקנן ל-10,000 נפש), כנגד קופת חולים כללית.

הקף הקבילות הנמוך ביותר שהתקבל (מתוקנן ל-10,000 נפש) היה כנגד קופת חולים מכבי.

לדוח נציבת הקבילות באתר משרד הבריאות.

חזרה לחדשות

Share

תפקוד קופות החולים על פי דוח נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

דילוג לתוכן