נתונים מעודכנים על מספר חולות סרטן השד

נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות לשנת 2014 (השנה האחרונה לגביה יש נתונים) מראים על ירידה במספר הנשים שאובחנו בסרטן שד בהשוואה לשנת 2013.

בשנת 2014 אובחנו 5,044 נשים בסרטן שד, מתוכן 4,410 נשים בסרטן שד חודרני (87%) ו- 634 נשים בסרטן שד ממוקד (13%), זאת בהשוואה ל – 5,256 נשים שאובחנו בסרטן שד בשנת 2013.

שיעור הנשים הצעירות (מתחת לגיל 50) שאובחנו בסרטן השד מכלל הנשים שאובחנו עלה במקצת ועמד על 24.68% בהשוואה ל- 23.93 בשנת 2013.

בחברה הערבית חלה ירידה במספר הנשים שאובחנו בסרטן שד: 446 בשנת 2014 לעומת 452 בשנת 2013, אולם שיעור הנשים הצעירות (מתחת לגיל 50) שחלו  היה גבוה יותר ועמד על 40.8%  בשנת 2014 לעומת 39.82% בשנת 2013.

נתוני רישום הסרטן הלאומי לשנת 2014

מקור: המערכת הממוחשבת של רישום הסרטן הלאומי – משרד הבריאות

לנתונים שפרסם משרד הבריאות לרגל חודש המודעות לסרטן השד.

עדכון: אוקטובר 2017

Share

נתונים מעודכנים על מספר חולות סרטן השד

דילוג לתוכן