מכונים לייעוץ ובדיקות גנטיות

ברחבי הארץ פועלים מספר מכונים המציעים ייעוץ ובדיקות גנטיות בנושא סרטן השד והשחלות, רובם במסגרת בתי החולים.

אזור ירושלים

אזור תל אביב והמרכז

אזור הצפון והעמקים

אזור הדרום

מכונים פרטיים

על פי חוזר מינהל רפואה במשרד הבריאות 12/2004 מיום 2 במאי 2004 נכללות בסל הבריאות גם הבדיקות הגנטיות לאיתור נשאות של המוטציות הידועות בגנים BRCA1 ו-2 BRCA. הבדיקות יבוצעו רק לאחר מתן ייעוץ גנטי לנבדקות.

אמות המידה לזכאות שנקבעו בחוזר הן :

1. חולת סרטן שד השייכת לאוכלוסיה בה שיעור הנשאות של מוטציות ידועות בגנים BRCA1 BRCA2 הוא 1% או יותר, ומחלתה שייכת לאחת מהמחלות הבאות:

 • סרטן שחלה;
 • סרטן שד שאובחן מתחת לגיל 50; (לגבי סרטן שד הורחבה הזכאות – ראו בהמשך)
 • סרטן שד דו-צדדי;
 • סרטן שד בזכר;
 • סרטן שד בכל גיל כאשר לחולה יש לפחות שתי קרובות משפחה שחלו בסרטן השד/השחלה (קרובת משפחה אחת מדרגה ראשונה ושנייה מדרגה ראשונה או שנייה).

2. קרוב/ת משפחה בריא/ה מדרגה ראשונה או שנייה (סיכון של 25% או יותר למחלה) יבדק/תיבדק אם במשפחתו/ה יש חולה עם מוטציה מזוהה באחד מהגנים BRCA1 או BRCA2.

חוזר מינהל רפואה 25/2012 מיום 20.8.2012 קובע כי בנוסף למפורט בחוזר 12/2004 כי, בירור גנטי של BRCA1 ,BRCA2 נמצא בסל עבור חולים עם סרטן שד או חולות עם סרטן שחלות, שלהם סיכון של % 10 או יותר לקיום מוטציה, ע"פ החישוב בתכנית כגון BRACAPRO, MYRIAD.
הבירור הגנטי יתבצע בשלבים: ראשית בדיקות של מוטציות ידועות על פי המוצא. במידה ובדיקת המוטציות שלילית תבוצע בדיקת ריצוף BRCA1 ,BRCA2 וגילוי חסרים ע"פ הצורך.

בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 01/2019  מיום 16.1.2019 בנושא סל הבריאות עודכו ההתוויות לבדיקת אבחון למוטציות שכיחות בגנים BRCA 1,2 : הזכאות היא לחולות ולחולים עם סרטן שד בכל גיל (וכן לחולות ולחולי סרטן הלבלב).
הבדיקות המולקולריות של המוטציות הידועות בגנים BRCA2, BRCA1 כלולות בסל הבריאות על פי אמות המידה הכלליות לבדיקות גנטיות וזאת בתנאי, שהנבדק/ת עבר/ה יעוץ גנטי.

בסל הבריאות 2020 הוכנסו בדיקות סקר לאיתור מוטציות שכיחות בגנים BRCA1 ו- BRCA2 בקרב נשים יהודיות ממוצא אשכנזי. בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 01/2020 המסדיר את ההתוויות נאמר:"הבדיקה תבוצע לכל אישה ממוצא אשכנזי, ללא קשר לתחלואה או לרקע משפחתי של סרטן.
לעניין זה מוצא אשכנזי יוגדר על פי הצהרה עצמית.
הזכאות לבדיקה לא מחייבת ייעוץ גנטי מקדים.
הזכאות לבדיקה היא חד פעמית במהלך חיי המטופלת."

תהליך הייעוץ הגנטי

בתהליך הייעוץ שלושה שלבים:

פגישת ייעוץ ראשונית בה נסקרת ההיסטוריה המשפחתית של הפונה (כולל מוצאה העדתי), נאספים נתונים מפורטים לגבי מקרי סרטן במשפחה (עד שלושה דורות הכוללים את מידת הקרבה של החולה לפונה, גיל החולה בעת פרוץ המחלה, סוג הסרטן, ופרטים רלבנטיים אחרים. כמו כן נסקרת ההיסטוריה הבריאותית של הפונה עצמה. מומלץ להגיע לפגישה עם נתונים מרביים ומפורטים ועם המסמכים המתאימים, במידה וקיימים. לעתים משתתפים בפגישה גם עובדת סוציאלית ורופא/ים מומחה/ים נוספים (אונקולוג, גינקולוג).

הפונה מקבלת הסברים מפורטים לגבי היתרונות והחסרונות של ביצוע הבדיקה; לגבי מגבלותיה מבחינת התוצאות המתקבלות; (כלומר שגם במקרה של תוצאה שלילית של הבדיקה אין פירוש הדבר שלילה מוחלטת של אפשרות קיומו של גן פגום), לגבי ההשלכות האפשריות של תוצאות הבדיקה על הפונה עצמה ועל בני משפחתה; ולגבי עובדת היעדר תרופה גם אם הבדיקה מזהה קיומו של גן פגום.

בעקבות פגישת הייעוץ צריכה הפונה להחליט האם לבצע את הבדיקה או לא. אין הכרח לקבל החלטה במקום וניתן לבצע את הבדיקה גם במועד מאוחר יותר. מטבע הדברים פגישת הייעוץ היא יסודית וממצה ועל כן אורכת זמן רב.

במידה והפונה החליטה לבצע את הבדיקה הגנטית נלקחת ממנה דגימת דם פשוטה, וזאת ללא צורך בהכנה כלשהי.

הליך מסירת התוצאותברוב במקרים, אלא אם צוין אחרת, מוכתבת צורת מסירת התוצאות לפונה על ידי מהות התוצאה. במידה והתשובה היא שלילית מקבלת הפונה הודעה על כך בדואר. במידה והתשובה חיובית (כלומר אותר גן או גנים פגום/ים) מוזמנת הפונה לשיחה אישית נוספת למסירת התוצאות ולקבלת הסבר נוסף על משמעותן ועל ההשלכות שיש להן לגבי עתיד הפונה ובני משפחתה.

אין באמור להלן משום המלצה של אחת מתשע לפנות לאחד המכונים.

לאן לפנות – מכונים לבדיקות גנטיות

אזור ירושלים

 • מרכז רפואי שערי צדק: יחידה לגנטיקה. 6555130, 02-6666435
 • מרפאת נגה לנשים בסיכון – למעקב אחר נשים שאובחנו כנשאיות: 02-5610705 , 050-8685526
 • בי"ח "הדסה" עין כרם: המרפאה לייעוץ אונקוגנטי, הרופאה האחראית לתחום סרטן השד והשחלות: דר' מיכל שגיא טל. ישיר 6788433 02-6776329
 • בהדסה – מרפאת מעקב לנשים בסיכון גבוה לסרטן שד ושחלה: מטופלות קופ"ח כללית יכולות לקבל התחייבות שנתית אחת לכל הבדיקות. לפרטים וקביעת תור: 02-6776501  highrisk@hadassah.org.il

אזור תל אביב והמרכז

 • מרכז רפואי שיבא תל השומר – היחידה האונקוגנטית פרופ' איתן פרידמן טלפונים – 03-5303947 , 03-5356422, 03-5303173
 • לנשים שאובחנו כנשאיות ולנשים בעלות היסטוריה משפחתית: שירות מעקב וייעוץ במרכז מירב, שיבא טל' 03-5305000 לנשאיות קופ"ח כללית במימון מלא, ללא-נשאיות ולללקוחות שאר הקופות – בהצגת טופס 17 או תשלום 150 שקל.
 • מרכז רפואי ע"ש רבין – קמפוס ביילינסון המכון הגנטי טל. 9377658 9377659–03
 • המרכז הרפואי תל-אביב – בי"ח איכילוב המכון הגנטי טלפון 6974704 6973922 6974703–03
 • בי"ח מאיר כפר סבא המכון הגנטי ייעוץ אונקוגנטי לסרטן שד ושחלות, טל. 7472540–09
 • בי"ח קפלן רחובות היחידה לגנטיקה קלינית , טל. 9441384–08
 • מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא) – היחידה לגנטיקה, טל' 08-9779617

אזור הצפון והעמקים

 • מרכז רפואי רמב"ם המכון הגנטי, ייעוץ לסרטן שד ושחלות, 7772456–04.
 • בי"ח כרמל חיפה טל. 04-8250522 8250918
 • בי"ח העמק – עפולה – המכון הגנטי פרופ' סתווית שלו, טל. 6495446–04, 04-6495000 קוד 884
 • מרכז רפואי זיו, צפת – המכון הגנטי לקביעת תור וקבלת מידע: טל. 04-6828091

אזור הדרום

 • בי"ח סורוקה, באר שבע המכון הגנטי, טל. 6400788–08  08-6400749

מכונים פרטיים

 • פרונטו דיאגנוסטיקה – סריקה מלאה של BRCA1,2 טלפון: 073-2126155
 • G.G.A – גליל ג'נטיק אנליסיס – סריקות למוטציות לסרטן השד והשחלה, ריצוף מלא, זיהוי מוטציות על גידולים ועוד. טלפון:  9007100 -04 כתובת: ת.ד. 3664, קצרין  למשלוח דוא"ל
 • פרופ' מוטי שוחט – מרפאה לגנטיקה רפואית – סריקה של מוטציות ספציפיות בגנים BRCA 1,2. טלפון: 03-9218888
 •  כ.צ.ט – בדיקה לזיהוי הסיכון לסרטן שד תורשתי, הכוללת  סריקה מלאה של של הגנים 1,2 BRCA וכן גנים נוספים,  ביניהם  TP53  (תסמונת לי-פראומני),  PTEN (תסמונת קאודן) וגנים של תסמונת לינץ' (HNPCC), הקשורים גם להתפתחות סוגי סרטן נוספים. טלפון:  1-700-500-220
 • פיוג'ן ג'נטיקס – בדיקה גנטית קולור (color) לסרטן שד תורשתי: ריצוף של 30 גנים ביניהם BRCA 1,2 וכן תסמונות תורשתיות נוספות. 03-6720606.

בחלק מהמכונים הפרטיים קיימת אפשרות לייעוץ גנטי בתשלום נוסף.

למידע בהרחבה על סרטן שד תורשתי גנטי

למידע "היכן ניתן להיבדק" ע"י כירורג שד ומרפאות מעקב לנשאיות

עודכן: ינואר 2020

Share

מכונים לייעוץ ובדיקות גנטיות

דילוג לתוכן