מחקר חדש: תוצאות דומות לטיפול אדג'וונטי בהרצפטין במשך 6 חודשים ולטיפול במשך שנה

מחקר חדש שהוצג בכנס ASCO 2018, הראה כי בקרב נשים שחלו בסרטן שד חיובי ל – HER2,  תוצאות הטיפול האדג'וונטי (המשלים) בהרצפטין במשך 6 חודשים היו דומות, לתוצאות הטיפול במשך 12 חודשים (הטיפול המקובל כיום), זאת לאחר 4 שנות מעקב.

במחקר שנערך בבריטניה בשנים 2007-2015 השתתפו 4,088 נשים, שחולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: הקבוצה הראשונה קיבלה 6 חודשים טיפול בהרצפטין והקבוצה השניה קיבלה טיפול למשך שנה (12 חודשים). שתי הקבוצות קיבלו גם כימותרפיה.

לאחר 4 שנות מעקב, בהשוואה בין הטיפולים השונים התברר:

  • שיעור ההישרדות ללא מחלה עמד על 89.4% בקבוצה שקיבלה טיפול במשך 6 חודשים  לעומת 89.8% בקבוצה שקיבלה טיפול בתרופה במשך שנה.
  • שיעור ההשרדות הכוללת עמד על 93.8% בקבוצה של ה- 6 חודשים לעומת 94.8% בקבוצה של ה – 12 חודשים.

בנוסף, טיפול במשך 6 חודשים הראה יתרון בהפחתת הפגיעה הלבבית של המטופלות: 4% לעומת 8% בקבוצה שקיבלה טיפול במשך 12 חודשים.

החוקרים מציינים, כי על אף שהוכח במחקר שתוצאות הטיפול במשך 6 חודשים בהרצפטין דומות לתוצאות הטיפול במשך שנה וכי בנוסף לכך  קיים יתרון בהפחתת הפגיעה הלבבית בנשים, עדיין נדרש מחקר נוסף בטרם ניתן יהיה להפוך טיפול זה לפרקטיקה המקובלת.

יצויין כי בדיון שהתקיים בכנס ASCO לאחר הצגת המחקר הובעו התנגדויות למתודולוגיה בעריכת המחקר ולרלוונטיות של תוצאותיו לאור הפרקטיקה המוקבלת בטיפול כיום.

עודכן: יוני 2018

 

מקורות:

אתר ASCO

ASCOPost

 

Share

מחקר חדש: תוצאות דומות לטיפול אדג'וונטי בהרצפטין במשך 6 חודשים ולטיפול במשך שנה

דילוג לתוכן