זכויות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה בסרטן השד

הנחות, הקלות, הטבות לנשים שחלו בסרטן השד

בתקופת המחלה והטיפולים השונים שיהיה עליך לעבור צפויה ירידה בכושר תפקודך היומיומי, הן בעבודתך המקצועית והן בתפקידייך כעקרת בית.

חשוב שתדעי שעל פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על מעסיקים במקומות עבודה לקבל את חולת הסרטן חזרה לעבודה, להעסיקה ולקדמה על-פי כישוריה, יכולתה והניסיון שלה, ולא לדחותה בגלל מחלתה.

חולה שחלתה במחלה קשה זכאית לקבל מתוקף חקיקת המגן במדינת ישראל את כל הזכויות המגיעות לה, את מלוא ההתחשבות, ואת התנאים הראויים. לפי החוק נאסר על המעסיק להפלות עובד\ת בשל מחלתה\ו כל עוד היא\הוא כשירים למלא את תפקידם.

להלן הזכויות העומדות לאישה החולה בסרטן השד:

דמי מחלה

התפטרות ופיטורין

ירידה בתפקוד

ביטוח לאומי – נכות כללית

מס הכנסה

עם מי אוכל להתייעץ אם מגיעות לי זכויות כלכליות

הקלות והנחות למקבלי קצבת נכות

הזכות לדמי מחלה

יתכן ובעקבות מחלתך תיאלצי להפסיד ימי עבודה, במקרה זה חוק דמי מחלה קובע כי הינך זכאית במסגרת עבודתך לדמי מחלה.

חוק דמי מחלה קובע כי אם אין ביכולתך כעובדת לעבוד בשל מצבך הבריאותי הלקוי, תהיי זכאית לקבל ממעסיקך תשלום בעבור ימי המחלה, כפי שמורה החוק, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה, החל עלייך.

הזכאות לדמי מחלה על-פי חוק דמי מחלה

יום היעדרות

דמי מחלה

שיעור התשלום

ראשון

אין תשלום

         –

שני

תשלום מחצית דמי המחלה

50% משכר יום רגיל

שלישי

תשלום מחצית דמי המחלה

50% משכר יום רגיל

רביעי ואילך

תשלום מלוא דמי המחלה

100% משכר יום רגיל

את רשאית לצבור ימי מחלה, לפי הפירוט הבא:

 • חודש עבודה מלא מזכה אותך בצבירה של 1.5 ימים לצורך קבלת דמי מחלה.
 • חודש עבודה חלקי מזכה אותך בחלק היחסי
 • את יכולה לצבור לכל היותר עד 90 ימי מחלה.

החל מה- 1 ביוני 2022 עובדת שחלתה במחלה ממארת ונעדרה בשל כך מעבודתה לשם טיפולים או בדיקות, אף לאחר החלמתה, תהיה זכאית לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון. (עד ה- 31.5.2022 עובדת שחלתה לא הייתה זכאית לתשלום בגין יום המחלה הראשון, אלא רק מהיום השני להיעדרותה.) יצויין כי אם עובדת נעדרה בחלק מן היום היא תהיה זכאית לתשלום עבור חלק זה.
כתנאי למימוש הזכאות תידרש העובדת למסור למעסיקה אישור רפואי בכתב כי הטיפול או הבדיקה שבגללם נעדרה נדרשים בשל המחלה.

אם החסרת ימי עבודה בשל מחלתך, עלייך ליידע את המעסיק שלך על כך תוך שלושה ימים מהיום הראשון להיעדרותך, וכן על התקופה המשוערת שבה לא תוכלי לעבוד. אם ברצונך לקבל דמי מחלה מהמעסיק עבור ימי היעדרותך עקב המחלה, עלייך להציג בפני המעסיק תעודת מחלה חתומה על-ידי רופא ובה הפרטים הבאים:

 • שמך ומספר תעודת הזהות שלך
 • אבחון מחלתך.
 • משך התקופה שבה לא היית מסוגלת לעבוד עקב המחלה, ואם עדיין אינך מסוגלת לחזור לעבודה, משך התקופה המשוערת שאת עומדת להיעדר.
 • שם הרופא ומענו.
 • תאריך הוצאת התעודה.

דמי המחלה ישולמו לך ביום שמשכורתך היתה אמורה להיות משולמת, וזאת בתנאי שתגישי את תעודת המחלה למעסיק לפחות שבעה ימים לפני יום זה. אם בתקופת מחלתך עבדת תמורת שכר או בתמורה אחרת, לא תהיי זכאית לדמי מחלה.
דין דמי המחלה שתקבלי כדין שכר עבודה לכל דבר.

התפטרות ופיטורין

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי אם עבדת והתפטרת לרגל מצבך הבריאותי הלקוי, ותביאי הוכחות לכך כי לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה, ושאר נסיבות העניין, יש סיבה מספקת להתפטרותך – יראו לעניין פיצויי הפיטורים את התפטרותך כפיטורים ותהיי זכאית לפיצויי פיטורין. הסעיף מעניק זכות גם למי מבני משפחתך להתפטר לאור מצבך הרפואי הלקוי, וזאת לאחר שיביא לכך הוכחות וממצאים רפואיים. עליו להראות כי לאור מצבך הבריאותי יש סיבה מספקת להתפטרותו לצורך הטיפול בך. פיטורין מסיבה זו יזכו אף את בן המשפחה בפיצויי פיטורין.

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) מגדירות מי נחשב בן משפחה:

 • בן זוגך, לרבות ידוע בציבור.
 • ילדך, לרבות ילד מאומץ או חורג.
 • אחד מהורייך.
 • נכדך, סבך או הורה של בן זוגך.

על מנת לזכות בפיצויי פיטורין, עלייך להצביע על קשר ישיר בין מחלתך להתפטרותך מהעבודה. הקשר לא צריך להיות כזה שבהכרח ימנע ממך להמשיך בעבודתך, אלא עלייך להוכיח קשר ישיר למחלתך אשר מהווה את המניע להתפטרות. האחריות להוכיח כי התפטרת עקב מחלתך מוטלת עליך. את יכולה לעשות זאת באמצעות הצגת תעודות רפואיות, המעידות כי מצב בריאותך אינו מאפשר לך להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה. אם עצם מחלתך או השפעתה על כושר עבודתך אינם שנויים במחלוקת, אין הכרח בהמצאת תעודה רפואית.

פיטורין בזמן מחלה

בשיטת המשפט הישראלית אין הוראות חוק ספציפיות האוסרות על פיטוריך בשל מחלתך. אולם, אם המעסיק יחליט לפטרך בזמן מחלתך יצטרך לעשות זאת בתום לב, היינו כך שלא יהיה כל קשר בין הפיטורין למחלתך, וזאת על-פי חוק החוזים.

פיטורין מפלים על רקע המחלה

אם תפוטרי מעבודתך או לא תקודמי בה רק בשל מחלתך, תהיי רשאית לתבוע על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שקובע כי אפליה בתנאי עבודה/קבלה לעבודה/ פיטורין על רקע מוגבלות – אסורה, ועל כן ניתן לומר כי פיטורין שנעשו עקב המחלה הינם אסורים.

אם תפוטרי על רקע מחלתך ו/או הטיפולים שאת עוברת, הפיטורים יהיו מפלים ולכן גם אסורים על-פי סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולפי סעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. במקרה כזה יהיה עליך להוכיח קשר ישיר בין הפיטורין ו/או אי הקידום לבין מחלתך. אם הופלית על רקע זה, מומלץ לך לנסות ולאסוף ראיות כדי שתוכלי לבסס בעתיד את תביעתך בבית הדין לעבודה, אם תחליטי לתבוע.

ירידה בתפקוד

ירידת התפקוד מזכה אותך להקלות והטבות מגופים רבים וביניהם:
ביטוח לאומי – קצבת נכות, שיקום מקצועי, השלמת הכנסה.
מס הכנסה – פטור זמני ו/או קבוע.
הטבות שונות (פרטים בהמשך): פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, קופות חולים , הנחה בתחבורה ציבורית, הנחה בארנונה, הנחה בעד שירותי טלפון, השתתפות בשכר דירה, הנחות באגרות חינוך ומעונות, פטור מאגרת רישוי, הנחה במס רכישה, פטור/הנחה במנהל מקרקעי ישראל, משרד הקליטה והסוכנות היהודית.

לזכויות בביטוח לאומי – קצבת נכות כללית – לחצו כאן

מס הכנסה

פטור ממס הכנסה

שלטונות מס הכנסה עשויים לפטור אותך מתשלום מס על הכנסותיך בשל מחלתך בתנאי שנקבעו לך אחוזי נכות רפואית של 90% ומעלה לתקופה של 185 ימים לפחות. הפטור יינתן למשך תקופת הנכות שנקבעה לך.

מי זכאית

מי שהכנסתה עד למחלה היתה חייבת במס והוכרו לה אחוזי נכות רפואית המפורטים להלן. קיימים שני מסלולים לטיפול בתביעה לקבלת פטור ממס הכנסה: מי שכבר עברה ועדה רפואית בביטוח לאומי ונקבעה לה דרגת נכות רפואית, ומי שטרם עברה ועדה בביטוח הלאומי, ועדיין לא נקבעה לה דרגת נכות רפואית.

מסלול 1 – עברת ועדה רפואית בביטוח לאומי והוכרו לך אחוזי נכות רפואית
במידה ונכותך הרפואית המשוקללת שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי היא בשיעור של 90% ומעלה תהיי פטורה מתשלום מס הכנסה, זאת בהנחה שהכנסתך עד למחלה הייתה חייבת במס.
הפטור ניתן על סמך אחוזי נכות רפואית בלבד ולא על פי נכות תפקודית (אי כושר השתכרות).

לקבלת הפטור עליך לפנות למשרדי מס הכנסה באזור מגורייך ולצרף את פרוטוקול הועדה הרפואית שנלווה להחלטת המוסד לביטוח לאומי בדבר הנכות הרפואית שאושרה לך. במידה ופרוטוקול זה אינו בידיך דאגי לקבלו מהמוסד לביטוח לאומי.

מסלול 2 – טרם עברת ועדה רפואית בביטוח לאומי
אם טרם עברת ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי ויש לך הכנסות חייבות במס, את רשאית לפנות לועדה רפואית של מס הכנסה (המתקיימת במשרדי הביטוח הלאומי) ולבקש פטור ממס. אם את אמורה להגיש תביעת נכות כללית אין צורך לפנות למס הכנסה ולשלם את האגרה עבור הועדה הרפואית.

לצורך הגשת הבקשה עליך לגשת למשרדי מס הכנסה בקרבת מקום מגוריך או להוריד מאתר האינטרנט של רשות המסים את הטופס שמספרו 1516, למלאו ולשלוח אותו למס ההכנסה באזור מגורייך. במסלול זה את גם תתבקשי לשלם אגרה בסך כ-560 ש"ח. את הטפסים והאישור על תשלום האגרה, בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על מחלתך, יהיה עליך להעביר למוסד לביטוח לאומי. בעקבות זאת תוזמני להופיע בפני ועדה רפואית.

אם רופא מוסמך לעניין קביעת נכות כללית או ועדה רפואית התייחסו לאחוזי הנכות שלך רק ממועד מסוים, ואת זקוקה לקביעת אחוזים לתקופה מוקדמת יותר, או שמלאו לך 64 שנה, תוכלי לבקש גם ועדה של מס הכנסה, לעניין הפטור. לשם כך עליך לפנות למשרדי מס ההכנסה או לקבל טפסים דרך אתר האינטרנט של מס ההכנסה.

הפטור ממס הכנסה מגיע לך על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. ב-1 ביולי 2003 נכנסו לתוקפם השינויים שהתקבלו בסעיף 9 זה בכל הנוגע לזכויות המגיעות לעיוורים ונכים 100%. עיקרי השינויים הם:

 • נכות שהוכרה לתקופה של 184 יום או פחות אינה מקנה פטור ממס הכנסה.
 • נכות שהוכרה לתקופה שבין 185 ימים ועד 364 ימים מקנה פטור עד לסכום של 60,120 ₪.
 • נכות שהוכרה לתקופה של 365 ימים ויותר מקנה פטור עד לסכום של 501,600 ₪.

כללים אלו חלים הן על ההכנסה המצטברת מיגיעה אישית (מעבודה) ו\או על הכנסה שאינה מיגיעה אישית (הכנסה מריבית, משכר דירה, מכספי ביטוח וכו').

שינוי נוסף בעקבות הרפורמה הוא שכאשר הנכות נקבעה בחלק משנת המס יינתן הפטור באופן יחסי לתקופה, ויחושב על פי נוסחה המפורטת בתקנות החדשות. כמו כן, במידה והנכות מתחלקת לשתי שנות מס, סכום הפטור לגבי נכות שהוכרה לתקופה של עד 364 ימים, בשתי שנות המס, לא יעלה על 60,120 ₪.

באשר לנכות שנקבעה לתקופה שתחילתה לפני 1 ביולי 2003 וסיומה לאחר תאריך זה, תחולק ההכנסה בתקופת הנכות באופן יחסי בין שתי התקופות, כאשר על התקופה הראשונה יחולו ההוראות שהיו בתוקף עד התיקון הנוכחי, ועל התקופה השניה יחולו ההוראות על פי הנוסח המתוקן – וכל זאת כאשר סה"כ הפטור לא יעלה על התקרה הקבועה כפי שהוזכר לעיל.

החזרי המס לאשה שחלתה בסרטן השד

לצורך קבלת החזרי המס (במידה ונקבעו 90% נכות ומעלה) תצטרכי למלא דו"חות מס אישיים לכל השנים אשר לגביהן אושר הפטור. את הדו"חות יש למלא בכל מקרה, גם אם הנך שכירה ועד כה לא הגשת דו"חות. בשנת המס השוטפת יכול המעסיק שאצלו עבדת להחזיר לך ניכוי מס שכבר בוצע.

מתי ניתן לתבוע

מס הכנסה מאפשר לתבוע את הפטור ממס הכנסה רטרואקטיבית עד לשש שנים. מומלץ להגיש את התביעה לאחר שיהיו בידייך המסמכים המבוקשים להוכחת נכות רפואית בשיעור של 100%.

מס רכישה מופחת על דירת מגורים

הזכאים לתשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים (‎0.5%): א. נכים:

 • נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎100%, או נכות של ‎90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים;
 • נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של ‎75% לפחות, לצמיתות;
 • נכה בעל דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות, שהוא קטוע יד או רגל או משותק;
 • נכה עקב תאונת דרכים, שנקבעה לו בעטיה דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות;
 • נכה על-פי חוק הנכים או חוק נכי המלחמה בנאצים, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ‎19% לפחות;
 • נכה על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים, בעל ‎50% נכות לפחות לצמיתות;
 • נפגע פעולות איבה (על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ‎19% לפחות;
 • בני זוג שרוכשים דירה למגוריהם, ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.

מיזם "גל ירוק" פעל להקלת הליך הבקשה לקבלת פטור ממס הכנסה על ידי מילוי טופס דיגיטלי שיגיע ישירות לסניף מס הכנסה של המטופלת/ המחלימה. למילוי הטופס

לאתר רשות המסים

עם מי אוכל להתייעץ באם מגיעות לי זכויות כלכליות

עובד\ת סוציאלי\ת מחלקתי\ת – במכונים האונקולוגיים בבתי החולים, נמצאים עובדים סוציאלים (הממומנים בחלקם ע"י האגודה למלחמה בסרטן) ותפקידם לקלוט את החולה המגיעה למכון, ליידע אותה על זכויותיה ולעזור לה בהגשת הטפסים. כמו כן אחראי העובד הסוציאלי לבדוק האם נמצאת כעומדת בקריטריונים לקבלת סיוע מן האגודה למלחמה בסרטן (למידע נוסף:  1-800-995-599).

העו"ס המחלקתי\ת במכון או במחלקה האונקולוגית בה הנך מטופלת יוכלו לתת לך גם את טופס הפניה לביטוח לאומי, המבטל את הצורך של הופעתך בפני הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי (להכרה בזכאות לקצבת נכות, פטור ממס הכנסה, זכאות לשירותים מיוחדים וסיעוד לחולי סרטן). טופס זה תוכלי לקבל גם אצל העו"סיות בקופות החולים השונות ובמשרדי האגודה למלחמה בסרטן,

שירות מידע טלפוני לציבור של המוסד לביטוח לאומי: *6050 או 04-8812345.

עמותת אחת מתשע מסייעת  בשמירה והגנה על זכויותיה של אשה שחלתה בסרטן השד. תוכלי לפנות אלינו לעו"ד בר חן-לוי בטלפון: 03-6021717 שלוחה 2 או בדוא"ל callus@onein9.org.il

האגודה למלחמה בסרטן ולשכת החשבונאים יועצי מס מציעים ייעוץ לחולי סרטן,ללא תשלום, בנושאי מס (אך ורק בנושאים הקשורים ישירות למחלת הסרטן). הייעוץ ניתן בהתנדבות, על ידי יועצי מס חברי הלשכה, בתיאום מראש טל. 04-8511715/7 09-8344268 03-5721642 08-6271228.

סוכן הביטוח שלך: אם יש לך ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה (בין אם בביטוח מנהלים או בביטוח פרטי) או ביטוח רפואי פרטי, מומלץ כי תתייעצי עם סוכן הביטוח שלך מוקדם ככל האפשר לאחר גילוי מחלתך, על מנת לדעת מהן זכויותיך על פי הפוליסה, וכיצד עליך לנהוג על מנת לממשן.

שירותים בתשלום: קיימות מספר חברות המסייעות בהכנת התיק הרפואי, הגשת המלצה מסכמת מטעם רופא החברה, והדרכה לקראת הופעה בפני הועדות הרפואיות. פגישת הייעוץ היא ללא תשלום אך השרות עצמו ניתן בתשלום, על בסיס הצלחה – אחוז מסוים מהסכום שבסופו של דבר מתקבל כהחזר. במידה ולא התקבל החזר אין גובים עבור השרות.

הקלות והנחות למקבלי קצבת נכות

קופות חולים – מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ובמרפאות חוץ. הפטור ניתן אוטומטית בהתאם לרשימות המועברות על ידי הביטוח הלאומי.

כדאי לוודא עם קופת חולים שהינך מוזנת כחולה אונקולוגית. בעת הצורך, ניתן לפנות לעו"ד בעמותת אחת מתשע על מנת לקבל סיוע בענין זה.

לבירורים – במוסד לביטוח לאומי, *6050 או 04-8812345
למידע נוסף – זכויות בקופות החולים.

תחבורה ציבורית – מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות, זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. תעודת זכאות נשלחת לזכאים באופן אוטומטי פעם בשנתיים. לבירורים יש להשאיר פרטים במענה קולי של משרד התחבורה, שמספרו *5678.

אגרת רישוי לבעלי נכות רפואית בשיעור 60% ומעלה – לקבלת אישור על אגרת רישוי מופחתת לגבי רכב אחד, הרשום בבעלותך או בבעלות בן זוגך, יש לפנות למשרד הרישוי עם האישור על אחוזי הנכות הרפואית שאושרו.

תו חניה לרכב של נכה – אם טרם מלאו לך 65 עליך לפנות קודם כל לקבלת אישור מלשכת הבריאות (רופא מחוזי האחראי על ניידות) לקבלת תו הנכה. לאחר מכן עליך להציג בפני רופא אגף הרישוי את : תשובת לשכת הבריאות, מסמכים רפואיים עדכניים ותדפיס רשיון נהיגה, או לציין שאת אינך בעלת רשיון הנהיגה. תו נכה יכול להינתן לשני כלי רכב, אשר אינם חייבים להיות בבעלותך, כל עוד תוכיחי לרשות הרישוי כי שני הרכבים עומדים לשימושך דרך קבע. אם מלאו לך 65 ומעלה עלייך לפנות ישירות לרופא אגף הרישוי ולהציג בפניו: רשיון נהיגה בתוקף, רשיון רכב בו רשום כי את הבעלים, ומסמכים רפואיים עדכניים. משרדי הרישוי המחוזיים נמצאים בחולון, חיפה וירושלים.

ארנונה – מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי כושר השתכרות של 75% ומעלה, זכאים להנחה של 80% במסי ארנונה. מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי כושר השתכרות של פחות מ-75% ודרגת נכותם היא בשיעור של 90% ומעלה, זכאים להנחה של 40% במסי ארנונה, ובלבד שאין ברשותם נכס נוסף. ההנחה ניתנת אוטומטית על פי רשימות המועברות על ידי הביטוח הלאומי. עם זאת, כדאי לוודא מול משרדי העירייה כי ההנחה מעודכנת. ברוב אתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ניתן למצוא את טפסי הבקשה הרלוונטיים ולהדפיסם.

שירותי טלפון – הנחה בשירותי טלפון מוקנית רק למי שנקבעה לה\לו נכות רפואית בשיעור 80% ומעלה ודרגת אי כושר בשיעור 75% , כל זאת לתקופה של שישה חודשים ומעלה. את הבקשה יש להפנות לאגף השיקום, משרד העבודה והרווחה, רח' יד חרוצים 10, ירושלים. לבירורים ניתן לפנות גם לחברת בזק, טלפון 199.

השתתפות בשכר דירה – מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות, זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע באחת מחברות השיכון הציבוריות. את הבקשה יש להפנות לאחד הבנקים למשכנתאות.

אגרות חינוך ומעונות יום – לקבלת ההנחה יש לפנות לרשות המקומית ולגוף המנהל את המעון (ויצ"ו, נעמת וכו') עם האישור הממוכן מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על הזכאות לקצבת נכות.

מס רכישה – מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות של 75% לפחות, מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות, זכאים להנחה במס רכישה על מקרקעין או דירה העתידה לשמש למגוריהם. הבנין צריך להיבנות תוך שנתיים. את הפטור ניתן לקבל רק פעמיים במהלך חייך. את הבקשה יש להפנות למשרדי מס רכוש באזור המגורים.
לאגף מס הכנסה של רשות המסים בנושא מיסוי מקרקעין .

מנהל מקרקעי ישראל – מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות, זכאים לפטור או הנחה בדמי ההסכמה המשולמים למנהל מקרקעי ישראל. את הבקשות יש להפנות למנהל מקרקעי ישראל.

אגרות נישואין וגירושין – משרד הדתות יעניק הנחה בסך 50% מהאגרות המשולמות עבור נישואין וגירושין עם הצגת תעודות על נכות בשיעור של 50% ומעלה.
הנחה בחשבון המים – החל מיום 1.7.12 הורחבו האוכלוסיות הזכאיות להנחה בחשבון המים שלהן. בין הזכאים נכללים מקבלי/ות גמלאות שונות כגון סיעוד, שירותים מיוחדים, ניידות, נכות כללית – על פי קריטריונים שונים. היקף ההטבה: תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש לתעריף הבסיסי. לפרטים נוספים או טל' מוקד פניות: 072-2755440

עולים חדשים

משרד הקליטה – עזרה בנושאי דיור. יש לפנות לעו"ס בלשכת משרד הקליטה ע"פ איזור מגורייך.

הסוכנות היהודית – מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה שעלו ארצה בין 1.4.92 עד 31.12.95 , וקבלו הלוואת סל קליטה, פטורים מהחזרת ההלוואה מיום שבו החלו לקבל את הקצבה.

דמי ביטוח לאומי – פטור מתשלום ניתן למי שנקבעה דרגת אי כושר בשיעור של 75% לשנה ומעלה.

מקורות

נכתב בסיוע חברת בר מדיקס בע"מ המרכז הרפואי למימוש זכויות נפגעים וחולים.
"דעי את זכויותיך בישראל", מתוך: בת' מרפי, נאבקות למען עתידנו – נשים צעירות מתמודדות עם סרטן השד באומץ ובתקווה, הוצאת כתר ועמותת אחת מתשע, 2003. הנספח נכתב בסיוע המחלקה המשפטית של שדולת הנשים בישראל.
החוברת זכויות ושרותים – מידע לחולי סרטן, האגודה למלחמה בסרטן. ניתן לקבל את החוברת בטלמידע: 1-800-599-995

למידע ויעוץ נוסף

עודכן לאחרונה מאי 2022

Share

זכויות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה בסרטן השד

דילוג לתוכן