מחקר: קיטרודה הראתה יעילות בטיפול בקרב חלק מהנשים שלהן סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב

מחקר חדש הראה כי עבור נשים עם סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב (TNBC), עם ביטוי גבוה של החלבון PD-L1, התרופה האימונותרפית קיטרודה (פמברוליזומאב) שיפרה את משך הזמן ללא התקדמות המחלה בנשים שלא קיבלו טיפול קודם למחלתן הגרורתית. להרחבה על תרופות אימונותרפיות ואופן פעילותן

תוצאות הביניים של מחקר  KEYNITE-355  (מחקר פאזה III), הוצגו  בכנס ASCO  שהתקיים במאי 2020. במחקר השתתפו 847 נשים עם סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב (TNBC) שלא קיבלו טיפול קודם למחלתן הגרורתית (קו טיפול ראשון). הגיל החציוני של הנשים עמד על 53.
הנשים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: הקבוצה הראשונה כללה 566 שקיבלו קיטרודה וכימותרפיה והקבוצה השניה כללה 281 נשים שקיבלו כימותרפיה + פלסבו.

תוצאות המחקר הראו:

  • השילוב של קיטרודה וכימותרפיה הוביל לשיפור במשך הזמן ללא התקדמות המחלה עבור נשים שהגידולים שלהן ביטאו רמה גבוהה של החלבון PD-L1 (כאשר התוצאה במדד CPS היא 10 ומעלה) לעומת הקבוצה שקיבלה כימותרפיה בלבד. חלה הפחתה של 35% בסיכון להתקדמות המחלה או למוות עבור נשים אלו.
  • לאחר שנה של מעקב, שיעור ההישרדות ללא התקדמות המחלה בקרב נשים שהגידולים שלהם ביטאו רמה גבוהה של החלבון PD-L1  עמד על 39.1% בקבוצה שקיבלה קיטרודה וכימותרפיה לעומת 23.0% בקבוצה שקיבלה כימותרפיה בלבד.
  • שיעור תופעות הלוואי החמורות היה דומה בין הקבוצה שקיבלה קיטרודה וכימותרפיה והקבוצה שקיבלה כימותרפיה בלבד.
  • בכנס ESMO 2021 התפרסמו תוצאות סופיות של המחקר, לפיהן היתה תועלת בהוספת קיטרודה לכימותרפיה בהארכת תוחלת החיים עבור נשים שהגידולים שלהן ביטאו רמה גבוהה של החלבון PD-L1 (כאשר התוצאה במדד CPS היא 10 ומעלה): משך זמן ההישרדות (החציוני) בקבוצה שקיבלה קיטרודה וכימותרפיה עמד על 23 חודשים לעומת 16 חודשים בקבוצה שקיבלה כימותרפיה בלבד.

בנובמבר 2020 אישר ה-FDA  (מינהל המזון והתרופות האמריקאי) את קיטרודה ביחד עם כימותרפיה לטיפול בסרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב, כאשר יש ביטוי גבוה של PD-L1, זאת על בסיס התוצאות המוקדמות של מחקר KEYNITE-355

עדכון: ספטמבר 2021

מקורות:
אתר MedPage Today
אתר CancerTherapyAdvisor
אתר ASCO DailyNews
הודעת ה-FDA
אתר Practice Update

Share

מחקר: קיטרודה הראתה יעילות בטיפול בקרב חלק מהנשים שלהן סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב

דילוג לתוכן