תרופות חדשות בסל הבריאות – 2023

ב- 18 בינואר 2023 פורסמו המלצות הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות. ההמלצות אושרו על ידי הממשלה ופורסם חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ובו התוויות מדוייקות למתן התרופות.

בהמלצות נכללו תרופות חדשות לסרטן השד ועדכון התוויות קיימות:

 • אנהרטו (Enhertu) – טיפול בסרטן שד לא נתיח או גרורתי מסוג HER2הרחבת מסגרת ההכללה בסל: בהתאם להתוויה הרשומה עבור חולים שאובחנו de novo עם מחלה גרורתית (האבחון הראשוני היה כבר בשלב שהמחלה היא גרורתית)
 • קיטרודה (Pembrolizumab) – טיפול בסרטן שד מוקדם בסיכון גבוה מסוג טריפל נגטיב (שלילי לשלושת הסמנים) בשילוב עם כימותרפיה בשלב הניאו-אדג'ובנטי (טיפול לפני ניתוח) וכמונותרפיה (תרופה יחידה) בטיפול משלים לאחר ניתוח עבור חולות העונות על אחד מאלה:
  א. בלוטות חיוביות, ללא תלות בערך T
  ב. ערך T3 או T4 ללא תלות בסטטוס הבלוטות
 • טוקנניב -טוקסיה (Tucatinib) – טיפול בסרטן שד מסוג HER2, מתקדם מקומי או גרורתי כאשר יש גרורות פעילות במוח ולחולות עם פיזור לפטומנינגיאלי (גרורות בקרום המוח) התרופה תינתן  בשילוב עם הרצפטין וקסלודה
 • אולפריב – לינפרזה (Olaparib) – טיפול משלים בסרטן שד מוקדם בחולות שהן נשאיות של BRCA אשר הגידול שלהן שלילי ל- HER2 והן מצויות בסיכון גבוה, לאחר טיפול כימותרפי ניאו אדג'ובנטי (טרום ניתוחי) או משלים (לאחר ניתוח)
 • נרטיניב – נרלינקס (Neratinib) – הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולות עם מחלה שאריתית (non pCR). התרופה כבר קיימת  בסל כטיפול משלים מוארך (extended adjuvant) לנשים עם סרטן שד מוקדם וגידול מסוג HER2 חיובי עם לפחות ארבע בלוטות לימפה נגועות, לאחר קבלת הרצפטין כטיפול משלים (טיפול לאחר ניתוח).
 • פרופיל מולקולרי גנומי מקיף (CGP) של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול לחולי סרטן סולידי מתקדם/גרורתי – לחולות סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב (שלילי לשלושת הסמנים) עם בדיקת PD-L1 שלילית. הזכאות לבדיקה היא חד פעמית במהלך מחלתו של המטופל.
  רשימת הבדיקות המאושרות לביצוע כפרופיל מולקולארי מקיף תפורסם על ידי שירותי בריאות הציבור (המחלקה לגנטיקה ואגף המעבדות) של משרד הבריאות.
  ככלל יבוצע הפרופיל המולקולרי המקיף ביותר מבין אלה:
  א. פרופיל מולקולרי גנומי מקיף (CGP) -גידול סרטני – רקמה, 100 גנים ומעלה.
  ב. פרופיל מולקולרי מורחב – גידול סרטני – רקמה, עד 100 גנים.
  ג. פרופיל מולקולרי מדם החולה- biopsy Liquid .בדיקה זו תבוצע במקרים הבאים:
  1 .במצבים בהם לא ניתן לקחת דגימת רקמה מהמטופל;
  2 .במצבים בהם לא ניתן לבצע את הבדיקה מהרקמה שנלקחה;
  3 .במקרים בהם ביצוע הבדיקה מרקמה נכשל.
  הזכאות לביצוע פרופיל מולקולרי באמצעות ביופסיה נוזלית תיכנס לתוקף עם זמינות הבדיקה במעבדות בישראל.

לקובץ המלא של המלצות ועדת סל הבריאות 2023

לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 01/2023

לאינדקס תרופות לסרטן השד באתר העמותה

עדכון – פברואר 2023

Share

תרופות חדשות בסל הבריאות – 2023

דילוג לתוכן