מחקר: התרופה אולפריב – לינפרזה הראתה יעילות בטיפול בנשים עם סרטן שד גרורתי שהן נשאיות של BRCA

עדכוןבינואר 2018, התרופה אושרה ע"י ה – FDA לטיפול בנשים עם סרטן שד גרורתי שבגידולים יש מוטציה בגנים 1,2 BRCA. 

מחקר שהוצג בכנס החברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית (ASCO, June 2017) הראה תוצאות מרשימות לתרופה אולפריב – לינפרזה בהאטת גדילתן של גרורות סרטניות קיימות בקרב נשאיות BRCA (למנגנון פעולת התרופה ראו בהמשך).

מחקר OlympiAD הוא מחקר קליני פאזה 3, שכלל 302 נשים נשאיות של הגן BRCA עם סרטן שד גרורתי, שמאפייני הגידול שלהן היו רגישים לאסטרוגן (ER+) או שהיו טריפל נגטיב (נשים שמאפייני הגידול שלהן היו HER2 חיובי לא נכללו במחקר מכיוון שקיימת תרופה יעילה לקבוצה זו). הנשים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: מקבלות אולפריב (205 נשים) ומקבלות טיפול כימותרפי סטנדרטי (97 נשים).

תוצאות המחקר
המחקר הראה כי התרופה אולפריב הובילה להקטנת הגרורות  בכ – 60% בהשוואה ל – 29% בקרב הקבוצה שקיבלה כימותרפיה.
בתקופת מעקב חציונית של 14 חודשים, לנשים שקיבלו אולפריב היה 42% סיכון מופחת להתקדמות המחלה מאשר לאלו שקיבלו כימותרפיה.
פרק הזמן החציוני עד להתקדמות המחלה עמד על 7 חודשים בקרב הקבוצה שקיבלה אולפריב לעומת 4.2 חודשים בקרב הקבוצה שקיבלה כימותרפיה. גם לאחר התקדמות המחלה, כאשר אולפריב הפסיקה לעבוד, הסרטן לא הפך לאלים יותר.

תופעות הלוואי הנפוצות בקרב נוטלות התרופה היו בחילות ואנמיה ובקרב מקבלות הכימותרפיה: מיעוט בתאי דם לבנים, אנמיה, עייפות ופריחה בידים וברגלים. שיעור תופעות הלוואי החמורות היה נמוך יותר בקרב נוטלות התרופה (37%) בהשוואה למקבלות הכימותרפיה (50%) . רק 5% מקרב נוטלות התרופה נאלצו להפסיק את השימוש בה בשל תופעות הלוואי מהן סבלו.

כאשר בדקו את השפעת התרופה על נשאיות שמאפייני הגידול שלהן הוא טריפל נגטיב עלה כי התרופה יעילה יותר בקרב קבוצה זו – הפחתת הסיכון ב -57% סיכון  להתקדמות המחלה לעומת הפחתת סיכון ב – 18% בקרב נשאיות שהגידול שלהן רגיש לאסטרוגן (ER+)

איכות החיים מבחינה בריאותית היתה טובה משמעותית בקרב נוטלות התרופה מאשר בקרב אלו שקיבלו כימותרפיה.

בינואר 2018 – אושרה התרופה ע"י ה – FDA לטיפול בנשים עם סרטן שד גרורתי, אשר בגידולים יש מוטציה בגן  BRCA, והגידול שלהן שלילי ל- HER2 וטופלו קודם לכן בכימותרפיה. מקרב אלו, נשים שהגידול שלהן רגיש להורמונים (+HR), נדרש בנוסף לכימותרפיה  גם טיפול אנדוקריני (טיפול אנטי-הורמונאלי) קודם, אלא אם כן הן אינן יכולות לקבל טיפול אנטי הורמונאלי.

בינואר 2020 הוכנסה התרופה לסל הבריאות בישראל לנשים עם סרטן שד גרורתי, שלילי ל-HER2 שלהן מוטציה בגן BRCA כקו ראשון לטיפול במחלתן הגרורתית

*במרץ 2022  אישר ה-FDA (מינהל המזון והתרופות האמריקאי) את אולפריב לטיפול אדג'וונטי (לאחר ניתוח) בנשים עם סרטן שד שלהן מוטציה בגן BRCA, במצב שבו הגידול שלהן שלילי ל-HER2,  הן מצויות בסיכון גבוה לחזרת המחלה, ועברו טיפולי כימותרפיה  לפני הניתוח או לאחריו (טיפול נאואדג'וונטי או אדג'וונטי בכימותרפיה) – להרחבה על אישור זה.

מנגנון פעולת האולפריב

התרופה אולפריב מעכבת את מנגנון ה – PARP מלפעול (PARP inhibitor) ובכך גורמת למותם של התאים הסרטניים בקרב נשאיות BRCA (גן ה – BRCA אחראי על מנגנון תיקון פגמים ב – DNA.  ה – PARP הוא מנגנון נוסף לתיקון פגמים. בנשאיות BRCA גן אחד פגום מלכתחילה (קיבלו בתורשה באחד ההורים) במצב של סרטן השד גם הגן השני נפגם. בקרב נשאיות שחלו בסרטן השד, ה – PARP משמש כמנגנון תיקון ל -DNA ומאפשר את גדילתם של התאים הסרטניים.  התרופה פוגעת באפשרות של מנגנון ה – PARP לתפקד ולמעשה מובילה למותם של תאי הסרטן, תוך פגיעה מועטה בתאים הבריאים.

עדכון: מרץ 2022

מקורות:

ASCO

אתר ה-FDA

Share

מחקר: התרופה אולפריב – לינפרזה הראתה יעילות בטיפול בנשים עם סרטן שד גרורתי שהן נשאיות של BRCA

דילוג לתוכן