מחקר: אימונותרפיה הראתה יעילות בטיפול בסרטן שד מוקדם מסוג טריפל נגטיב

בכנס ESMO 2019  הוצגו תוצאות הביניים של מחקר KEYNOTE-522 לפיהן הוספת התרופה קיטרודה – טיפול אימונותרפי לכימותרפיה בטיפול נאואדג'וונטי (טיפול טרום ניתוחי) ולאחר מכן בטיפול אדג'וונטי (לאחר הניתוח) לנשים שחלו בסרטן שד מסוג טריפל נגטיב (TNBC) הובילה לעלייה בתגובה הפתולוגית המלאה (כלומר לא נותרו שאריות גידול בתאי השד ובבלוטות הלימפה בזמן הניתוח).

מחקר KEYNOTE-522 הוא מחקר פאזה שלישית שבחן את יעילות המשלב של קיטרודה (פמברוליזומאב – pembrolizumab) עם כימותרפיה אל מול כימותרפיה בלבד בחולות סרטן שד מוקדם (לא גרורתי) מסוג טריפל נגטיב, כטיפול טרום-ניתוחי, ולאחר מכן קיטרודה כטיפול משלים (אדג'וונטי).
במחקר השתתפו 1,174 חולות שחולקו לשתי קבוצות: קבוצה ראשונה שקיבלה את הטיפול האימונותרפי בתוספת לכימותרפיה וקבוצת  בקרה שקיבלה פלסבו + כימותרפיה. זמן המעקב החציוני אחר החולות עמד על 15.5 חודשים.

תוצאות הביניים של המחקר הראו כי שיעור הנשים שבמהלך הניתוח הראו תגובה פתולוגית מלאה  ( pCR – pathological complete response) היה גבוה יותר בקבוצה שקיבלה את הטיפול האימונותרפי בתוספת לכימותרפיה ועמד על 64.8% לעומת הקבוצה שקיבלה כימותרפיה בלבד – 51.2%.

בכנס ESMO 2021 הוצגו תוצאות ביניים מתקדמות  של המחקר, לפיהן שיעור ההישרדות ללא אירועים (EFS – event free survival –  מצב בו לא היה תסמין או סיבוך מסוים בתקופת הזמן) לאחר  3 שנים,  עמד על 84.5% בקבוצה שקיבלה קיטרודה לעומת 76.8% בקבוצת הבקרה.
עוד עלה מהתוצאות שהוצגו כי כאשר היתה תגובה פתולוגית מלאה בעת הניתוח, שיעור ההישרדות ללא אירועים עמד על 94.4% בקבוצה שקיבלה קיטרודה לעומת קבוצת הבקרה; כאשר לא היתה תגובה פתולוגית מלאה בעת הניתוח שיעור ההישרדות ללא אירועים עמד על 67.4% בקבוצה שקיבלה קיטרודה לעומת 56.8% בקבוצת הבקרה.

תופעות לוואי חמורות היו בשיעור של 78% בקבוצה שקיבלה גם אימונותרפיה לעומת 73% בקבוצה שקיבלה כימותרפיה בלבד.

החוקרים מציינים כי הוספת האימונותרפיה לטיפול עשוייה להוביל ככל הנראה להפחתה בשיעורי חזרת המחלה בקרב חולות בסרטן שד מסוג טריפל נגטיב ולהגדלה של שיעור החולות שנרפאות מהמחלה.

ביולי 2021 אישר ה-FDA – מינהל המזון והתרופות האמריקאי את קיטרודה בתוספת כימותרפיה לטיפול נאו אדג'וונטי עבור נשים עם סרטן שד מסוג טריפל נגטיב שהן בסיכון גבוה. באישור נאמר כי יהיה המשך טיפול בקיטרודה לאחר הניתוח.

מקורות:

אתר ESMO  -הודעה לעיתונות

אתר ESMO – חדשות בנושא אונקולוגיה

ASCOPost

MedpageToday 

עדכון: ינואר 2022

Share

מחקר: אימונותרפיה הראתה יעילות בטיפול בסרטן שד מוקדם מסוג טריפל נגטיב

דילוג לתוכן