מחקר: טלזופריב האטה את התקדמות המחלה בנשים עם סרטן שד גרורתי שלהן מוטציות ב – BRCA

מחקר הראה כי טלזופריב – טלזנה (talazoparib) האטה את התקדמות המחלה בנשים עם סרטן שד גרורתי  או סרטן שד מתקדם מקומית שלהן מוטציות בגנים BRCA 1,2, זאת בהשוואה לטיפול הסטנדרטי הניתן כיום (טיפול כימותרפי).

מחקר EMBRACA, שהתפרסם בכתב העת New England Journal of Medicine (אוגוסט 2017) הוא מחקר פאזה III שנערך מאוקטובר 2013 ועד אפריל 2017, וכלל נשים עם סרטן שד מתקדם מקומית או עם סרטן שד גרורתי, רגיש להורמונים או מסוג טריפל נגטיב (לא נכללו נשים עם HER2 חיובי). הנשים חולקו באופן אקראי ל- 2 קבוצות: הקבוצה הראשונה  כללה 287 נשים שקיבלו את התרופה טלזופריב והקבוצה השניה כללה 144 שקיבלו את הטיפול הסטנדרטי (טיפול כימותרפי).

תוצאות המחקר הראו כי משך הזמן החציוני של הישרדות ללא התקדמות המחלה עמד על 8.6 חודשים בקבוצה שקיבלה טלזופריב לעומת 5.6 חודשים בקבוצה שקיבלה את הטיפול הסטנדרטי. שיעור התגובה לטיפול היה גובה יותר בקבוצה שקיבלה טלזופריב לעומת הקבוצה שקיבלה טיפול סטנדרטי (62.6% לעומת 27.2% בהתאמה).

באפריל 2020 התפרסמו התוצאות הסופיות של המחקר, אשר הראו כי לטלזופריב לא היה יתרון לגבי משך זמן ההישרדות הכוללת לעומת כימותרפיה אולם הנשים שקיבלו טלזופריב דיווחו על איכות חיים טובה יותר.

תופעות לוואי חמורות –  55% סבלו מתופעות לוואי המטולוגיות (בעיקר אנמיה) בקבוצה שקיבלה טלזופריב (תופעת הלוואי הנפוצה בקבוצה זו)  לעומת 38% בקבוצה שקיבלה את הטיפול הסטנדרטי (בקבוצה זו תופעת הלוואי הנפוצה ביותר היתה נוטרופניה).  תופעות לוואי חריפות נוספות התרחשו בקרב 32% מהנשים שקיבלו טלזופריב לעומת 38% בקרב אלו שקיבלו את הטיפול הסטנדרטי.

טלוזפריב היא תרופה ממשפחת מעכבי PARP (על מעכבי PARP ניתן לקרוא בכתבה על אולפריב – תרופה נוספת ממשפחה זו)

התרופה קיבלה את אישור מינהל המזון והתרופות האמריקאי ה-FDA (אוקטובר 2018).

בינואר 2020 הוכנסה התרופה לסל הבריאות בישראל

מקורות:

The New England Journal of Medicine – NEJM

Practice Update

הודעת ה – FDA

אתר AJMC

עודכן: מאי 2020

Share

מחקר: טלזופריב האטה את התקדמות המחלה בנשים עם סרטן שד גרורתי שלהן מוטציות ב – BRCA

דילוג לתוכן