הטיפול בנשים מעל גיל 80 שחלו בסרטן השד

בתחילת 2018, התפרסם מאמר שסקר את הספרות המחקרית לגבי טיפול בנשים עם סרטן שד שאובחנו בגיל 80 ומעלה. החוקרים מציינים כי למרות שנשים עם סרטן שד בגיל 80 ומעלה מהוות כ – 12% מהנשים שמאובחנות עם סרטן שד בארה"ב, חסר מידע מוכח (evidenced based data) לגבי יעילות הטיפולים האפשריים עבורן. פעמים רבות, נשים בגילאים אלו לא נכללות במחקרים קליניים (או שנכללות בייצוג חסר) ולפיכך המלצות הטיפול בהן נגזרות מתוצאות הטיפול בנשים צעירות יותר: 65-70 . המחסור בהוכחות ליעילות הטיפול גורם לעיתים לטיפול יתר ולעיתים לטיפול חסר בנשים המבוגרות מגיל 80.

תוחלת החיים הממוצעת של נשים בגיל 80 היא 9.7 שנים, אולם יש נשים מעל גיל 80 שחלו בסרטן שד ויכולות לקבל טיפול ולהאריך חיים גם עוד 10-15 שנה. גיל האשה לבדו אינו אמור לקבוע האם יש לוותר על טיפול.  גורמי תחלואה שונים משפיעים על תוחלת החיים הצפויה ומשנים את יחס הרווח הצפוי מהטיפולים לעומת הסיכונים הקיימים.  לדברי החוקרים הטיפול בנשים מעל גיל 80 שחלו בסרטן השד צריך להיות מותאם לכל אחת לפי מצבה הבריאותי הכללי.

 • ניתוח – ניתוח לשימור שד או ניתוח כריתה מלאה של השד נשאר בבחינת הטיפול הסטנדרטי המקובל (standard of care) לנשים בכל גיל, אלא אם כן הן אינן מועמדות לניתוח, מסרבות לניתוח או שתוחלת החיים הצפויה להן נמוכה משנתיים-שלוש.
  ניתוח משפר את השרידות בנשים מעל גיל 80 שאובחנו עם סרטן שד מוקדם. שיעור התמותה כתוצאה מהניתוח נמוך מאד ועומד על 0.5%.  בנשים מבוגרות (מעל גיל 70) שאובחנו עם סרטן שד מתקדם מקומית (שלב III) שיעור השרידות היתה דומה בקרב נשים שעברו ניתוח ובקרב אלו שלא עברו ניתוח.
 • טיפול אנדוקריני ("טיפול הורמונלי" ולמעשה אנטי-הורמונלי) – טיפול אנדוקריני נסבל היטב בנשים מעל גיל 80. לנשים מבוגרות חלושות שאובחנו עם סרטן שד הורמונלי והן אינן מתאימות לניתוח, או מסרבות לניתוח, ניתן להציע טיפול הורמונלי.
  החוקרים מציינים כי למעלה מ-85% מהנשים בגיל 80 ומעלה שחלו בסרטן השד, אובחנו עם סרטן שד הורמונלי, חיובי לאסטרוגן (ER+), עובדה שיש בה יתרון גם לנשים שאינן מתאימות לניתוח.
 • טיפולי קרינה (רדיותרפיה) – המאמר מציין שבמחקר על נשים בגיל 70 שאובחנו עם סרטן שד הורמונלי (ER+) בשלב 1, הויתור על טיפולי הקרינה  לא השפיע על התפתחות גרורות או על הישרדות הנשים. לדברי החוקרים, יתכן וניתן לוותר על טיפולי קרינה בנשים מעל גיל 80 שאובחנו בסרטן שד הורמונלי בשלב מוקדם, שעוברות ניתוח לשימור שד.
  החוקרים מציינים, שאין מחקרים שבדקו את התועלת מול הסיכון בטיפולי הקרינה בנשים מעל גיל 80, שאובחנו עם סרטן שד שאינו הורמונלי (ER-) או שאובחנו עם סרטן שד בשלב מתקדם.
 • טיפולי כימותרפיה – החוקרים קובעים כי למרות שאין מידע ספציפי על יעילות הכימותרפיה בנשים בגיל 80 ומעלה, אין לוותר על טיפולים אלו רק על סמך גיל האשה. כימותרפיה יכולה לסייע לנשים שהן במצב בריאותי תקין. חשוב לציין אולם כי נשים בגילאים אלו עלולות לסבול מרעילות קשה יותר כתוצאה מהטיפולים ויתכן שיש מקום לשקול להפחית את מינון הכימותרפיה.
  בנוסף, מציינים החוקרים כי קיימת סכנה גדולה יותר לפגיעה לבבית ולפגיעה קוגניטיבית (chemo brain) כתוצאה מהטיפולים הכימותרפיים. החוקרים קובעים כי עבור כל אשה יש לשקול את הנזק האפשרי מול התועלת הצפויה.

לסיכום, קובעים החוקרים, כי על הרופאים המטפלים להציג בפני האשה את מצב מחלתה ואת היתרונות והסיכונים הקיימים בטיפולים האפשריים.
ההחלטות לגבי הטיפול אינן צריכות להיות מבוססות על גיל האשה בלבד אלא על-פי מצבה הבריאותי הכוללני של האשה ותוחלת החיים הצפויה לה מצד אחד, ועל מאפייני הגידול ושלב המחלה שלה מן הצד השני.

ניתן לקרוא את המאמר המלא ב – ScienceDirect.

Share

הטיפול בנשים מעל גיל 80 שחלו בסרטן השד

דילוג לתוכן