מחקר חדש: טיפול אדג'וונטי מוארך למשך שנתיים יעיל במניעת הישנות המחלה כמו טיפול מוארך למשך חמש שנים

מחקר חדש שהוצג בכנס סאן אנטוניו (דצמבר 2017) הראה כי בקרב נשים, לאחר המנופאוזה שחלו בסרטן שד חיובי להורמונים, טיפול אדג'וונטי מוארך במעכבי ארומטאז למשך שנתיים (כלומר סה"כ טיפול הורמונאלי במשך 7 שנים) יעיל במניעת הישנות המחלה כמו טיפול מוארך למשך חמש שנים (סה"כ טיפול הורמונאלי למשך 10 שנים).

המחקר הוא מחקר פאזה III, שנערך באוסטריה וכלל 3,484 נשים לאחר המנופאוזה שחלו בסרטן שד, חיובי להורמונים, אשר קיבלו מעכבי ארומטאז מסוג ארימדקס  (Anastrozole), חלקן כטיפול אדג'וונטי מוארך למשך שנתיים וחלקן למשך 5 שנים.

לאחר כתקופת מעקב חציונית של  9 שנים, תוצאות המחקר הראו כי שיעור ההישרדות ללא חזרת המחלה בקרב קבוצת הנשים שקיבלו טיפול אדג'וונטי מוארך למשך חמש שנים עמד על 70.3% והשיעור בקרב אלו שקיבלו טיפול במשך שנתיים עמד על 71.1%. כמו כן שיעור ההישרדות הכללית בין שתי הקבוצות היה דומה (84.9% לעומת 85.3% בהתאמה).

לדברי החוקרים, ההבדל היחידי המשמעותי בין הקבוצות היה לגבי כמות השברים בעצמות, אשר היתה גבוהה יותר בקרב אלו שקיבלו טיפול אדג'וונטי מוארך למשך חמש שנים:  6.3% בקבוצה שקיבלה טיפול מוארך במשך 5 שנים לעומת 4.7%  בקבוצה שקיבלה טיפול מוארך למשך שנתיים.

החוקרים מסכמים כי למרבית הנשים אין יעילות בטיפול הורמונאלי מעבר ל – 7 שנים, אך מסייגים ואומרים כי יתכן שימצאו נשים שטיפול הורמונאלי למשך 10 שנים יכול להיות יעיל עבורן.

מחקר נוסף בדק מהו משך הטיפול המוארך האופטימלי בלטרוזול

במרץ 2018,  התפרסם  בכתב העת Journal of the National Cancer Institue מחקר פאזה 3, שנערך בהולנד ובדק מהו משך התקופה האופטימאלי למתן טיפול הורמונאלי  מוארך בלטרוזול (פמרה). נכללו 1,824 נשים לאחר המנופאוזה שחלו בסרטן שד רגיש להורמנים, אשר סיימו 5 שנות טיפול אנדוקריני (טיפול הורמונאלי אדג'וונטי).
הנשים חולקו לשתי קבוצות: קבוצה אחת קיבלה טיפול מוארך בלטרוזול (פמרה) למשך 2.5 שנים (סה"כ טיפול הורמונאלי של 7.5) שנים וקבוצה אחרת קיבלה טיפול מוארך בלטרוזול ל – 5 שנים (סה"כ טיפול הורמונאלי ל – 10 שנים). הנשים היו במעקב חציוני של כ – 6.5 שנים.
לא נמצא הבדל משמעותי סטטיסטית בתוצאות הטיפול בין שתי הקבוצות מבחינת השרידות הכללית, ומבחינת משך הזמן לא גרורות.
אולם, בקבוצה שקיבלה טיפול מוארך היתה ירידה בהיארעות סרטן שד ראשוני חדש ביחס  לנשים בקבוצה שקיבלו טיפול מוארך למשך 2.5 שנים.

 

מקורות:

Cancer Network

The ASCO Post

Medscape

Share

מחקר חדש: טיפול אדג'וונטי מוארך למשך שנתיים יעיל במניעת הישנות המחלה כמו טיפול מוארך למשך חמש שנים

דילוג לתוכן