פרג'טה פרטוזומב

PERJETA,  Pertuzumab

פרג'טה היא תרופה ביולוגית ממוקדת מטרה, המיועדת לטיפול בסרטן שד גרורתי וסרטן שד מוקדם, במקרים של ביטוי יתר ל-HER2.

התרופה אושרה על ידי ה- FDAביוני 2012 כקו טיפול ראשון בסרטן שד גרורתי בחולות שלא נחשפו לטיפול כימי או טיפול אנטי HER2 במחלה הגרורתית.
פרג'טה אושרה על ידי ה-FDA באוקטובר 2013 גם לטיפול נאו-אדג'ובנטי (לפני ניתוח) בסרטן שד מוקדם.

בדצמבר 2017 אושרה פרג'טה על ידי ה-FDA , כטיפול משלים (אדג'וונטי) בשילוב עם הרצפטין וכימותרפיה לנשים עם סרטן שד בשלב מוקדם, חיובי ל-HER2 שלהן סיכון גבוה להישנות המחלה.  אישור ה-FDA מבוסס על תוצאות מחקר APHINITY.

באפריל 2018 אישרה הרשות האירופאית (ה- EC) את פרג'טה  בשילוב עם הרספטין וכימותרפיה (משלב טיפולי מבוסס פרג'טה), כטיפול משלים (אדג'וונטי) בנשים עם סרטן שד מוקדם  חיובי ל – HER2 הנמצאות בסיכון גבוה להישנות מחלה. סיכון גבוה להישנות מוגדר כמחלה עם מעורבות בלוטות לימפה או היעדר ביטוי של קולטנים להורמונים. המשמעות היא כי משלב מבוסס פרג'טה יינתן במשך שנה (עד 18 מחזורי טיפול)  כחלק מהטיפול הכולל בסרטן שד מוקדם וללא תלות במועד הניתוח.

כיצד פועלת התרופה

התרופה פרג'טה היא נוגדן, המיוצר באמצעות הנדסה גנטית ומחקה את פעילות הנוגדנים בגוף. נוגדן הינו חלבון המיוצר עי מערכת החיסון של הגוף, ויש לו היכולת להיקשר בצורה ספציפית לגורמים זרים בגוף וכך לפעול נגדם.

פרגטה מכוונת נגד חלבון ה-HER2 הקיים בביטוי-יתר בכ-15-20% מהחולות. התרופה נקשרת לחלבון, מונעת את ההצמדות שלו לחלבונים אחרים ובכך מונעת את הפעלתו.  כל אלה מביאים לעיכוב של שרשרת תהליכים בתוך התא , ועלידי כך למניעת שגשוג והתרבות התא הסרטני.

בנוסף, פרגטה מסמנת את התאים הסרטניים כתאים זרים בגוף ובכך מפעילה את מערכת החיסון של הגוף נגדם ובדרך נוספת מביאה למות תאי הגידול. טיפול משולב בפרג'טה ובהרספטין מביא לחסימה מקיפה יותר של חלבון ה-   HER2 ובכך לדיכוי יעיל יותר של הגידול הסרטני.

כיצד ניתנת התרופה

פרג'טה ניתנת באמצעות עירוי לווריד.

הטיפול בסרטן שד גרורתי

מחקר CLEOPATRA, שתוצאותיו הוצגו בדצמבר 2011 ופורסמו בכתב העת NEJM, השווה את הטיפול בסרטן שד גרורתי קו ראשון בהרספטין וטקסוטר בלבד, לטיפול בהרספטין וטקסוטר בתוספת פרג'טה. הטיפול בשילוב פרג'טה שיפר את משך הזמן עד להתקדמות המחלה, דהיינו שיפור של 50% ביעילות לעומת הטיפול הקיים: הטיפול בפרג'טה דחה ב-6.1 חודשים את התקדמות המחלה (סה"כ זמן חציוני של 18.5 חודשים) בהשוואה להרספטין וטקסוטר בלבד (סה"כ זמן חציוני 12.4 חודשים). למעשה זהו משך הזמן החציוני הארוך ביותר עד להתקדמות המחלה שנצפה עד כה במחקרים קליניים בסרטן שד גרורתי.

ע"פ נתונים סופיים ממחקר CLEOPATRA שלב III, שהוצגו ב-2014, הטיפול בפרג'טה, הרספטין וכימותרפיה מסוג טקסוטר בחולות סרטן שד גרורתי מסוג HER2 חיובי, שלא קיבלו טיפול קודם למחלתן הגרורתית, האריך את חייהן ב-15.7 חודשים בהשוואה לחולות שקיבלו הרספטין וכימותרפיה בלבד.

חציון ההישרדות הכוללת הוא הארוך ביותר שנצפה עד כה בקרב מטופלות עם סרטן שד מתקדם מסוג זה. לא נצפו תופעות בטיחות חדשות במחקר.

פרג'טה קיבלה המלצה חיובית לרישום בהתוויה זו גם באירופה.

הטיפול בסרטן שד מוקדם

פרג'טה, בשילוב הרספטין וכימותרפיה, מומלצת ע"י ה-NCCN האמריקני כאפשרות המועדפת לטיפול טרום ניתוחי בסרטן שד מוקדם עם ביטוי יתר של HER2.

טיפול טרום ניתוחי (נאו אדג'ובנטי) ניתן במטרה להפוך גידול בלתי נתיח לנתיח, או להקטין את מימדיו, או להשיג תגובה פתולוגית מלאה (כלומר, היעדר תאי גידול פולשניים בשד ובבלוטות הלימפה), שתעלה את הסיכויים למניעת חזרה של המחלה.

הוספת פרג'טה לטיפול המקובל של הרספטין וכימותרפיה לפני הניתוח מביאה לעליה בתגובה לטיפול, הגדלת הסיכוי להיעלמות מלאה של הגידול בשד ובבלוטות, ועליה בסיכוי לשימור השד.

יעילותה בסרטן שד מוקדם הודגמה בשני מחקרים: מחקר NeoSphere, בו הוספת פרג'טה להרספטין וטקסוטר כמעט והכפילה את ערכי התגובה הפתולוגית המלאה של הגידול מ-21% ל-39%; ומחקר TRYPHAENA, בו הוספת פרג'טה להרספטין במשלבים שונים של כימותרפיה הדגימה ערכים גבוהים של תגובה פתולוגית מלאה: 54-63%.

טיפול מונע להפחתת הסיכון להישנות המחלה

בכנס החברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית (ASCO), שהתקיים ביוני 2017, הוצגו תוצאות חיוביות במחקר APHINITY  לתרופה פרג'טה כטיפול משלים (אדג'וונטי) בתוספת להרצפטין למניעת חזרת המחלה עבור נשים שחלו בסרטן השד שהגידול שלהם חיובי ל – HER 2.

APHINITY הוא מחקר פאזה 3, שבדק את השפעת הוספת התרופה פרג'טה לטיפול קיים בהרצספטין במשך שנה (קבוצה המחקר קיבלה פרג'טה + הרצפטין וקבוצת הבקרה קיבלה הרצפטין + פלסבו. שתי הקבוצות קיבלו בנוסף גם כימותרפיה). תוצאות המחקר הראו כי לאחר שלוש שנים, ל – 94.1% מהנשים בקבוצה שקיבלה את הפרג'טה (פרג'טה +הרצפטין)  לא היתה הישנות (חזרה) של המחלה לעומת 93.2% בקבוצה שקיבלה הרצפטין בלבד. הסיכון לחזרת המחלה לאורך זמן בקבוצה שקיבלה פרג'טה היה נמוך ב – 19% מהסיכון בקבוצה שקיבלה הרצפטין +פלסבו. להרחבה על המחקר

במאי 2018 פרסמה  ASCO  (החברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית) עדכונים להנחיות טיפול וכללה את פרג'טה כטיפול אדג'וונטי אפשרי, למשך שנה אחת, בנוסף להרצפטין בחולות סרטן שד מוקדם שהן בסיכון גבוה לחזרת המחלה.

התרופה בישראל

ב-25 בדצמבר 2012 הוכללה התרופה בהרחבת סל התרופות לשנת 2013 כטיפול קו ראשון בסרטן שד מתקדם מקומי לא נתיח או גרורתי בנשים המבטאות HER2 ביתר.

בסל התרופות ל-2015 הוכללה התרופה גם בהתוויה של טיפול טרום-ניתוחי בסרטן שד מוקדם עם ביטוי יתר של HER2. נוסח ההתוויה מופיע במאגר התרופות של משרד הבריאות. על פי ההתוויה, טיפול טרום ניתוחי (Neo adjuvant) בסרטן שד מתקדם מקומי או דלקתי או מוקדם (בגידול בגודל 2 ס"מ לפחות או עם מעורבות בלוטת/בלוטות לימפה) בשילוב עם Trastuzumab וכימותרפיה (Docetaxel), בנשים המבטאות HER2 ביתר.

התרופה נכנסה לסל התרופות עבור טיפול משלים (אדג'וונטי) בסרטן שד מוקדם (החל מינואר 2019) עבור חולות בסיכון גבוה שהגידול שלהן התפשט לבלוטות הלימפה.
נשים  שלא נמצאות זכאיות לפי ההתוויה  שהוגדרה ושיש להן ביטוח פרטי יכולות לפנות ולבקש את התרופה להתוויה זו דרך הביטוח הפרטי.

מהן תופעות הלוואי

תוספת פרג'טה לטיפול לא העלתה את הסיכון לפגיעה לבבית בהשוואה לטיפול בהרספטין וטקסוטר בלבד.

הטיפול בתוספת פרג'טה לא הביא לעליה בשיעור המקרים של הפסקת טיפול בשל תופעות לוואי חמורות, בהשוואה לטיפול בהרספטין וטקסוטר בלבד.

תופעות הלוואי שלשולים, נשירת שיער, ירידה בכדוריות דם לבנות, עייפות, שנצפו במחקר, יוחסו בעיקר למרכיב הכימותרפי של הטיפול המשולב.

מבחינת איכות החיים של החולות, הוצג שיפור בהשוואה לטיפול בהרספטין וטקסוטר בלבד. שילוב הפרג'טה אף דחה והאריך את הזמן להתפתחות הסימפטומים הקשורים למחלה.

הטיפול בפרג'טה כרוך בסיכון לעובר, יש לבדוק האם האישה בהריון לפני הטיפול.

מקורות

אישור ה-FDA – הודעה מ- 8.6.12

אישור נוסף של ה – FDA – הודעה מ- 20.12.2017

הודעות לעיתונות – Roche

הרחבת סל התרופות לשנת 2013

הרחבת סל התרופות לשנת 2015

אתר ASCO

עודכן לאחרונה ביוני 2018

 


הבהרה
אין לראות בתכנים המופיעים בעמוד זה משום המלצה ו/או חוות דעת רפואית על שימוש בתרופה.
לפני כל שימוש בתרופה, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות.

 

Share

פרג'טה פרטוזומב

דילוג לתוכן