אווסטין

Avastin, Bevacizumab

אווסטין היא תרופה ביולוגית חדשנית, העוצרת את צמיחתם של כלי דם חדשים סביב הגידול ובכך מעכבת את התפתחותו ואף יכולה לצמצם אותו. כמו כן היא מגבירה את יעילות הטיפולים הכימותרפיים איתם ניתנת במשולב.

התרופה מאושרת לשימוש באירופה לטיפול בשילוב טקסול או קסלודה בחולות סרטן שד מתקדם או גרורתי שלא קיבלו טיפול כימותרפי לשלב הגרורתי (טיפול בקו כימותרפי ראשון). ה-FDA האמריקני הסיר את האישור לתרופה החל מנובמבר 2011, אך ארגון הגג של מרכזי הסרטן המובילים בעולם (NCCN) ממשיך להמליץ על הטיפול בתרופה בשילוב טקסול.

התרופה אווסטין אינה מיועדת לחולות סרטן שד גרורתי שמחלתן התפשטה לאחר שקיבלו טיפולים כימותרפים לשלב הגרורתי.

כיצד פועלת התרופה

אווסטין הוא נוגדן חד-שבטי (monoclonal antibody) המיוצר במעבדה ומכוון כנגד חלבון ספציפי. האווסטין מכוון כנגד החלבון הטבעי VEGF הקשור בהתפתחות כלי דם סביב תאי הסרטן. חסימת החלבון עוצרת את התפתחות כלי הדם הללו. כתוצאה מכך, הגידול "מורעב", אינו מקבל אספקה של חמצן וחומרי הזנה, וכך מתכווץ או מפסיק לגדול. כמו כן, הפגיעה בכלי הדם מפריעה להתפשטות גרורות לאיברים מרוחקים.

סוג זה של תרופות מכונה תרופות "אנטי-אנגיוגניות", תרופות שתפקידן למנוע היווצרות של כלי דם מסביב לגידול. אווסטין הוא הטיפול הראשון הפועל במנגנון זה המאושר לטיפול בחולות סרטן שד גרורתי. בנוסף, התרופה מגבירה את יעילות הטיפולים הכימותרפיים איתם היא ניתנת במשולב.

אישור התרופה – דעות שונות

הטיפול באווסטין בשילוב טקסול בסרטן שד גרורתי אמנם אושר על ידי רשות המזון והתרופות ה-FDA בארה"ב בפברואר 2008 בהליך אישור מזורז. אולם הרישום הוסר על ידי הרשות בנובמבר 2011 בטענה כי לאחר בחינת התוצאות ממחקרים ארוכי טווח, התרופה אינה יעילה מספיק בהשוואה לסיכונים הכרוכים בנטילתה. "לאחר שבחנו את המחקרים, ברור שנשים הנוטלות אווסטין לסרטן שד גרורתי מסתכנות בתופעות לוואי שעלולות לסכן חיים, ללא הוכחה כי הטיפול בתרופה יעניק יתרון, במונחים של עיכוב הצמיחה של הגידול, מה שעשוי היה להצדיק את הסיכון. אין גם הוכחות לכך שהאווסטין יסייע בהארכצת חייהן או ישפר את איכותם".

בהחלטת ביניים על סמך תוצאות ארבעה מחקרים קליניים, טענה הרשות האמריקנית ש"הנתונים מראים שהתרופה אינה מאריכה הישרדות כוללת בסרטן שד או אינה מעניקה יתרון מספיק בהאטת התקדמות המחלה כדי להוות משקל-נגד לסיכון המשמעותי לחולות." אף אחד מהמחקרים לא הראה שהחולות חיו זמן ארוך יותר, וחולות חוו עליה משמעותית בתופעות לוואי חמורות, שכללו עליה חמורה בלחץ דם, דימום ושטפי דם, היווצרות התנקבויות בגוף, והתקפת לב או כשל לבבי. רופאים בארה"ב ובישראל הביעו תמיהה על החלטת ה-FDA, וציינו כי נסיונם עם חולות שקיבלו את התרופה בשילוב כימותרפיה היה טוב ולא נצפו תופעות לוואי חריגות.

בניגוד לרשות האמריקנית, שני גורמים מרכזיים בהתווית הטיפול בסרטן ממשיכים להמליץ על הטיפול באווסטין לסרטן השד:
ה-NCCN, ארגון מרכזי הסרטן המובילים בעולם, שב ואישר ביולי 2011 את עמדתו כי האווסטין הוא טיפול בעל תועלת משמעותית לחולות סרטן שד. זאת לאחר בחינה מחודשת של אותם הנתונים. הארגון ממשיך להמליץ בהנחיות הטיפוליות שלו על השילוב של אווסטין וטקסול שבועי כאופציה טיפולית מועדפת.

גם  רשות הבריאות האירופית, ה-EMA, בחנה מחדש את הנתונים ושוכנעה כי אין לשנות ההמלצות, וכי השילוב של אווסטין עם טקסול מאפשר לחולות לחיות זמן ארוך יותר ללא התקדמות המחלה. יתרה מזאת, הרשות האירופית אף הרחיבה ביולי 2011 את ההתוויה של אווסטין באירופה כך שתכלול גם את השילוב עם קסלודה כטיפול בקו הראשון בחולות סרטן שד גרורתי שאינן מתאימות לטיפול בטקסנים או אנתרציקלינים.

יצרנית התרופה, חברת רוש, הודיעה כי על בסיס החלטות אלו ימשיכו החולות בכל מדינות השוק המערבי ובמדינות הנסמכות על החלטות ה-EMA ליהנות מהאפשרות שמעניק הטיפול באווסטין לחולות לחיות זמן ארוך יותר ללא התקדמות המחלה.
בישראל, משרד הבריאות ממשיך לאשר את השימוש באווסטין בשילוב עם טקסול לטיפול קו ראשון בסרטן שד גרורתי. הטיפול להתוויה זו אינו כלול בסל הבריאות הממלכתי, לכן מימון התרופה מתאפשר באמצעות ביטוחים מורחבים של קופות החולים, ביטוחים רפואיים פרטיים ובאמצעות "רוש אישי" (מוקד חברת רוש פרמצבטיקה לייעוץ ומציאת פתרונות למטופלים הנאלצים לממן מכיסם טיפולים: טל'  09-9737800).
לא חל שינוי בהתוויות אחרות של אווסטין, כמו לטיפול בסרטן המעי הגס וסרטן הריאה.

מחקרים קליניים

הרחבת אפשרות הטיפול באוסטין לסרטן השד באה על בסיס תוצאות מחקר שלב III (מחקר E2100), שהשווה את הטיפול בתרופה הכימותרפית טקסול בלבד מול טיפול משולב של טקסול ואווסטין כקו טיפול ראשון בסרטן שד גרורתי. המחקר, שכלל 722 חולות סרטן שד גרורתי, הראה כי הטיפול המשולב באווסטין וטקסול הכפיל את משך הזמן עד להתקדמות המחלה לעומת הטיפול בטקסול בלבד. יחד עם זאת, לא הוכח כי השילוב האריך את משך ההישרדות הכוללת.

יעילות מתן אווסטין בשילוב עם טיפולים כימיים נוספים כקו טיפולי ראשון בחולות סרטן שד גרורתי הודגמה במחקרים נוספים שלב III:

  • מחקר AVADO – השווה יעילות טיפול משולב של אווסטין וטקסוטר לזו של טקסוטר בלבד. במחקר זה נמצא כי תוספת אווסטין לטקסוטר מפחיתה את הסיכון להתקדמות המחלה בכשליש (33%) לעומת טיפול בטקסוטר בלבד. כמו כן שיעור התגובה לטיפול היה גבוה יותר במטופלות אווסטין (64% לעומת 46% במטופלות טקסוטר בלבד). בעקבות התוצאות אושרה באירופה ההתוויה של אווסטין במינון המקובל לשד בשילוב עם טקסוטר כקו טיפולי ראשון בסרטן שד גרורתי.
  • מחקר RIBBON1 – בחן מתן תוספת אווסטין למגוון טיפולים כימיים: טקסאנים (טקסוטר ואברקסאן), אנתרציקלינים וקסלודה. גם כאן הודגמה תועלת טיפולית גבוהה יותר בחולות שקיבלו טיפול המשולב עם אווסטין: הארכת משך הזמן עד להתקדמות המחלה ועליה בשיעור התגובה לטיפול.

    בדצמבר 2012 פורסם כי תוספת אווסטין לטיפול בסרטן שד מוקדם מסוג טריפל נגטיב לא שיפרה ההישרדות.

יעילות אווסטין בקו טיפולי שני:

  • מחקר RIBBON2 – תוספת אווסטין לטיפול כימותרפי בחולות סרטן שד גרורתי בעלות HER-2 שלילי האריכה את משך הזמן לפני התקדמות המחלה.

 

כיצד ניתנת התרופה

אווסטין 25 מ"ג/מ"ל ניתנת כנוזל בעירוי תוך ורידי, על ידי הצוות הרפואי. המינון המומלץ הוא 10 מ"ג/ק"ג אחת לשבועיים או 15 מ"ג/ק"ג אחת לשלושה שבועות, בהתאם להחלטת הרופא המטפל. משך הטיפול המומלץ הוא עד להתקדמות המחלה, אלא אם ישנן תופעות לוואי המחייבות הפסקת טיפול קודם לכן. בפעם הראשונה העירוי ניתן במשך כ-90 דקות, בפעם השניה – 60 דקות, והטיפולים שלאחר מכן ניתנים במשך 30 דקות.

תופעות הלוואי

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר שנצפו עקב השימוש באווסטין הן יתר לחץ דם, הפרשת חלבון בשתן, ודימומים (לרוב בדרגה קלה שאינם מצריכים התערבות רפואית).

תופעות חמורות נדירות שעלולות להופיע בעקבות הטיפול בתרופה כוללות, בין השאר, התנקבות במערכת העיכול, סיבוכים בהחלמת פצעים, קרישי דם ורידיים ושבץ.

 

מקורות

Medpage Today, 22.2.08

Genentech Press Release

עודכן לאחרונה בינואר 2013

 


הבהרה
אין לראות בתכנים המופיעים בעמוד זה משום המלצה ו/או חוות דעת רפואית על שימוש בתרופה.
לפני כל שימוש בתרופה, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות.

 

Share

אווסטין

דילוג לתוכן