תרופות חדשות לנשים עם סרטן שד גרורתי יוכנסו לסל הבריאות ב – 2018

שתי תרופות חדשות:  אייברנס (פאלבוציקליב) וקיסקלי (ריבוציקליב) יוכנסו לסל הבריאות (סל התרופות) בשנת 2018.

התרופות הן תרופות "ביולוגיות", ממשפחת מעכבי CDK 4/6, ומיועדות לנשים עם סרטן שד גרורתי, רגיש להורמונים (+HR) ושלילי ל – HER2.

התרופות ינתנו בהתוויות הבאות:

אייברנס (Ibrance / Palbociclib)

  • טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם כקו טיפול אנדוקריני ראשון בשילוב עם תרופות ממשפחת מעכבי ארומוטאז.
  • טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם כקו טיפול אנדוקריני מתקדם בשילוב עם Fulvestrant.

קיסקלי (Kisqali / Ribociclib)

  • טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם כקו טיפול אנדוקריני ראשון בשילוב עם תרופות ממשפחת מעכבי ארומוטאז.

בנוסף הורחבה מסגרת ההכללה בסל התרופות עבור תרופת פסלודקס ( Faslodex / Fulvestrant):

  • קו טיפול ראשון אנדוקריני עבור חולות שמחלתן התקדמה גם מעל לשנה מסיום הטיפול המשלים.
  • קו טיפול ראשון אנדוקריני עבור חולות שטרם קיבלו טיפול אנדוקריני למחלתן.
Share

תרופות חדשות לנשים עם סרטן שד גרורתי יוכנסו לסל הבריאות ב – 2018

דילוג לתוכן