עדכון מתווה הרפורמה בתחום הקאנביס הרפואי

מתווה משופר בתחום הקנאביס יביא להקלה בתהליך קבלת קנאביס לסרטן

משרד הבריאות פירסם ב 7.8.2023 את מתווה הרפורמה בתחום הקנאביס הרפואי שמטרתו טיוב והפחתת הרגולציה בתחום הקנאביס הרפואי בישראל.
מטרות המתווה החדש הינן, בין היתר, הפחתת עלויות הקנאביס הרפואי למטופלים וקידום מחקר ופיתוח בתחום הקנאביס הרפואי בישראל. בנוסף, המתווה יאפשר יישום המעבר ההדרגתי מרישיונות למרשמים – מהלך שיקטין את הנטל הבירוקרטי מהמטופלים ועתיד להקל על מתן טיפול בקנאביס רפואי לטיפול בסרטן.
עיקרי המתווה החדש עבור ציבור המטופלות בסרטן שד:
1. מעבר למרשמים על ידי רופא מומחה – החל מסוף דצמבר 2023  בעשר ההתוויות אשר אושרו בתקנות. המתווה קובע כי לאחר שנה מתחילת היישום, יתקיים דיון מעקב והכרעות שיכלול התייחסות להרחבה אפשרית של המתווה.
2. קידום חדשנות, מחקר ופיתוח– הקלה משמעותית במנגנוני אישור המחקרים ויצירת נוהל ברור להוכחת בטיחות ויעילות השימוש (ניסויים קליניים) לצורך אישור צורות מתן חדשות של קנאביס רפואי.
3. חיזוק המדיקליזציה (מתן המענה הרפואי) והקלה על המטופלים – עדכון נוהל 106 ובחינת הסרת ההגבלות לטיפול בקנאביס כקו אחרון (ללא חובת טיפול מקדימה באופיואידים) בהתאם לשיקול דעת רפואי, הארכה אוטומטית של הרישיונות בהמלצת רופא במקרים בהם יש עיכובים בירוקרטיים, מעבר לאריזות רפואיות אחידות בהתאם לנוהל רוקחות ותיווי בהתאם לקטגוריות קליניות כמקובל בתחום התרופות.

למידע נוסף על מריחואנה רפואית

עודכן: אוגוסט 2023

מקורות:

פורסם מתווה הרפורמה של משרד הבריאות בתחום הקנביס הרפואי (משרד הבריאות) – E-med.co.il | ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל

Share

עדכון מתווה הרפורמה בתחום הקאנביס הרפואי

דילוג לתוכן