נתונים ומגמות בסרטן השד 2016

מקור: משרד הבריאות , 19 בספטמבר 2016

סרטן השד היווה 33% מכלל הגידולים החודרניים בנשים בישראל בשנת 2013. בסה"כ אובחנו בשנה זו 4,671 חולות חדשות עם סרטן חודרני של השד, מהן 4,024 יהודיות (86%), 420 ערביות (9%) ו-217 "אחרות" (5%).

התכנית הרשמית לגילוי מוקדם בישראל כוללת נשים בגילאי 74-50 בסיכון ממוצע למחלה, וממליצה על בדיקת ממוגרפיה שגרתית אחת לשנתיים. אחד מהפרמטרים ליעילותה של תכנית כזאת הוא עלייה בשיעור הנשים שמאובחנות בשלב מחלה מוקדם. בשנים האחרונות עלה אחוז הנשים שמאובחנות עם מחלה בשלב מוקדם (ממוקד, או עם התפשטות מקומית בלבד). בשנת 2013, 63% מכלל החולות החדשות אובחנו עם מחלה בשלב זה, לעומת 58% שאובחנו בשנת 2005.

כיום חיות בישראל 28,823 נשים שאובחנו עם סרטן השד בשנים 2013-2009 ושהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה, מהן 21,266 שאובחנו עם מחלה חודרנית ו-2,557 נשים שאובחנו עם מחלה ממוקדת.

תחלואה:
בשנת 2013 אובחנו כ-5,000 חולות חדשות עם גידול בשד: כ-4,600 עם גידול חודרני וכ-536 עם גידול ממוקד. בשנת 2013 היוו גידולים ממוקדים של השד כ-10% מכלל האבחנות של סרטן השד בנשים.

  • הגיל הממוצע בעת האבחנה בקרב יהודיות הוא 62. ובקרב ערביות 53.
  • עיקר התחלואה היא בנשים מעל גיל 50. הסיכון הגבוה ביותר נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות, והוא גבוה יותר ביהודיות בהשוואה לערביות (79% בקרב יהודיות לעומת 60% בקרב ערביות).
  • מאז שנות ה-2000 ניכרת ירידה והתייצבות בשיעורי ההיארעות בקרב יהודיות ומשנת 2007 בקרב ערביות.
  • שיעור החולות שאובחנו במחלה גררתית ב-2012 נמוך ועומד על 2.6% לעומת 4.2% בשנת 2005.

הישרדות:
שיעור ההישרדות מושפע משלב המחלה בעת האבחנה. תיאור ההישרדות היחסית לחמש שנים בנשים יהודיות שאובחנו עם המחלה בשנים 2001-2006 לפי שלב המחלה בעת האבחנה:

 שלב  תיאור  אחוז הישרדות
 1  גידול חודרני מקומי  100%
2-5  גידול חודרני עם התפשטות אזורית לרקמות סמוכות ו/או לבלוטות לימפה סמוכות  85%
 7  גידול עם גרורות מרוחקות  21%

תמותה :

  • בשנת 2013 נפטרו מהמחלה כ-1,000 נשים בישראל. עיקר בתמותה היא בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות.
  • מגמת התמותה נמצאת בירידה מתמשכת בשני העשורים האחרונים.

 

Share

נתונים ומגמות בסרטן השד 2016

דילוג לתוכן