ממוגרפיה מגיל 45 – על-פי בקשתך

בפברואר 2019 הוגשו למשרד הבריאות המלצות "הוועדה לבחינת התכנית הלאומית לגילוי סרטן השד בישראל", שהתבקשה לבחון את המדיניות וההמלצות בנושא בדיקות הסקר לסרטן השד, "בדגש על הגיל המומלץ לסיקור, כולל אפשרות להקדמת גיל הסקירה המומלץ הקיים היום".

מאז 1995 פועלת בישראל תוכנית לאומית לגילוי סרטן שד. אוכלוסיית היעד של התוכנית הן נשים בסיכון ממוצע למחלה בגילאי 50-74, להן מומלץ לבצע ממוגרפיה בכל שנתיים.
בנוסף, לנשים עם סיפור משפחתי בבת משפחה מקרבה ראשונה (אם, אחות) ללא רקע גנטי, ולנשים עם מחלת שד שפירה מומלצת ממוגרפיה שנתית מגיל 40.

הוועדה החליטה כי בשלב הנוכחי נכון להמשיך בתוכנית הסינון האוניברסלית לקבוצת הגיל 50-74. עם זאת המליצה הוועדה כי נשים בנות 45-49 שיפנו מיוזמתן לרופא, ללא סיבה מחשידה, יהיו זכאיות לבדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים אחרי דיון משותף עם הרופא, בו יוסברו הסיכונים והתועלות הכרוכים בהקדמת גיל הבדיקה.

המלצות הוועדה המקצועית נידונו מחדש בוועדת סל התרופות, אך זו החליטה להסירן מתהליך תיעדוף התרופות והטכנולוגיות, לאחר שקופות החולים הבהירו כי בפועל, נשים בגיל 45 עד 49 שמבקשות לבצע ממוגרפיה מקבלות אישור לביצועה במימון ציבורי.

המצב בשטח נשאר עמום עד לאחרונה. בחודש יולי 2022 קבע מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש באופן מפורש, במכתב ששיגר לבקשת מנכ"לית עמותת "אחת מתשע", כי לפי עמדת המשרד – כל אישה שתבקש מיוזמתה מהרופא ממוגרפיה מגיל 45 –תוכל לקבלה במימון ציבורי.

במכתבו מדגיש פרופ' אש כי "משרד הבריאות יפעל כדי לנסח את הדברים בכתב, בהסכמת קופות החולים, ויוודא שהאמירות אכן מיושמות בפועל בכל קופות החולים אל מול המבוטחות בגילאים המתאימים".

לנו ברור כי השגנו אישור, המדגיש את יכולתן של נשים שמעוניינות בכך לעבור ממוגרפיה כבר מגיל 45.

Share

ממוגרפיה מגיל 45 – על-פי בקשתך

דילוג לתוכן