מחקר: נשים עם היסטוריה של סרטן שד אינן בסיכון גבוה יותר לסיבוכי היריון

מחקר שפורסם בכתב העת Obstetrics & Gynecology מצא שהיריון בקרב נשים שחלו בסרטן השד  כאשר ההריון נוצר כשנה ומעלה לאחר האבחון בסרטן השד אינו מעלה את הסיכון לבריאות האם או בריאות התינוק בהשוואה לנשים שלא חלו בסרטן השד. החוקרים ציינו ואמרו שאין הכוונה שאין סיכון בהיריון אלא שסרטן שד לפני ההריון אינו מוסיף לסיכון שקיים בכל היריון.

המחקר נערך בארה"ב בתקופה שבין 2000-2012. קבוצת המחקר כללה 553 נשים בגילאי 18-45 שאובחנו עם סרטן שד (בשלבים 1-3), ואשר נכנסו להיריון כשנה לאחר אבחון סרטן השד (מתוך 30,021 נשים שאובחנו עם סרטן שד בתקופה זו). הגיל החציוני של הנשים עמד על 36.
קבוצת הבקרה כללה 1,659 נשים באותה קבוצת גיל שלא חלו בסרטן השד והיו בהריון במהלך תקופת המחקר.

ההיבטים שנבדקו:

  • לידה מוקדמת  לפני שבוע 37
  • לידה מוקדמת מאד – לפני שבוע 32
  • לידת תינוק קטן לגיל ההריון
  • תחלואה חמורה של האם
  • תחלואה של התינוק

תוצאות המחקר הראו סיכונים דומים בין קבוצת המחקר, כלומר בנשים שחלו בסרטן שד לקבוצת הבקרה – נשים שלא חלו, בהיבטים שנבדקו. בנוסף, החוקרים לא מצאו עדות לכך שכימותרפיה שניתנה כטיפול לסרטן השד השפיעה על תוצאות ההריון.
במחקר כן נמצא הבדל בשיעור הלידות בניתוח קיסרי – שיעור הניתוחים הקיסרייים בקרב נשים שחלו בסרטן שד היה גבוה יותר מאשר בקבוצת הבקרה, אולם ללא השפעה על בריאות היילודים.

מקורות:
אתר e-Med

אתר Medscape

אתר Obstetrics & Gynecology

עדכון: נובמבר 2022

Share

מחקר: נשים עם היסטוריה של סרטן שד אינן בסיכון גבוה יותר לסיבוכי היריון

דילוג לתוכן