מחקר: הטיפול באנהרטו הוכיח יעילות עבור נשים עם סרטן שד גרורתי מסוג HER2

תוצאות מחקר Destiny-Breast03 שהוצגו בכנס ESMO 2021, הראו שהתרופה אנהרטו (trastuzumab deruxtecan/ENHERTU) לטיפול בנשים עם סרטן שד גרורתי מסוג HER2, שטופלו בעבר בהרצפטין וכימותרפיה, האריכה את משך הזמן עד להתקדמות המחלה בהשוואה לטיפול הסטנדרטי בקדסיילה.

המחקר, שנערך במרכזים רפואיים במקומות שונים בעולם, כלל 524 נשים עם סרטן שד גרורתי מסוג HER2 שטופלו בעבר בהרצפטין וכימותרפיה, ונועד להשוות בין היעילות והבטיחות של התרופה אנהרטו אל מול קדסיילה.  גיל הנשים במחקר היה בטווח שבין 20-83, כאשר הגיל החציוני (הגיל שמסמן את מחצית הקבוצה) היה 54.
הנשים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות (הכוללות מספר דומה של משתתפות): הקבוצה הראשונה קיבלה את תרופת המחקר אנהרטו והקבוצה השניה קיבלה קדסיילה.

תוצאות המחקר הראו:

  • הטיפול באנהרטו הוביל להפחתה של 72% בסיכון להתקדמות המחלה בהשוואה לטיפול בקדסיילה
  • לאחר תקופת מעקב חציונית של 16 חודשים, משך הזמן החציוני עד להתקדמות המחלה עמד על  6.8 חודשים בקבוצה שקיבלה קדסיילה ועדיין לא נקבע / התקיים עבור הקבוצה שקיבלה אנהרטו.
  • תגובה לטיפול בקבוצה שקיבלה אנהרטו נצפתה בקרב 79.1% מהנשים בהשוואה ל- 34.2% מהנשים בקבוצה שקיבלה קדסיילה.

תופעות הלוואי בשימוש באנהרטו היו דומות לאלו שהתגלו במחקרים קודמים בנושא (ירידה במספר הנויטרופילים, אנמיה ובחילות), יחד עם זאת תופעת לוואי של מחלת ריאה אינטרסטציאליות נצפתה בשיעור נמוך יותר מאשר במחקרים קודמים.

בכנס סן אנטוניו 2022 הוצגו תוצאות נוספות של המחקר שהראו:

  • לאחר תקופת מעקב של 12 חודשים שיעור ההישרדות של הנשים בקבוצה שקיבלה אנהרטו היה גבוה יותר ועמד על כ- 94% לעומת כ-86% בקבוצה שקיבלה קדסיילה.
  • גם לאחר תקופת מעקב של 24 חודשים שיעור ההישרדות של הנשים בקבוצה שקיבלה אנהרטו נשאר גבוה יותר ועמד על כ-77% לעומת כ-70% בקבוצה שקיבלה קדסיילה.

יצויין כי התרופה אנהרטו כבר אושרה לשימוש ע"י ה- FDA לטיפול בנשים עם סרטן שד גרורתי מסוג HER2, אשר קיבלו בעבר לפחות שני קווי טיפול למחלתן הגרורתית, על סמך מחקר קודם בתרופה.

מחקר שפורסם בכנס ASCO 2022 הראה יעילות בטיפול באנהרטו בנשים עם סרטן שד גרורתי עם ביטוי נמוך ל- HER2 (גידולים שסווגו בעבר כ-HER2 שלילי)

בישראל אנהרטו (Enhertu) הוכנסה לסל הבריאות 2022 כטיפול בסרטן שד לא נתיח או גרורתי מסוג HER2 בחולים שקיבלו שני טיפולים קודמים מבוססי HER2 בהתוויות הבאות:

    • אנהרטו תינתן כקו שני לחולות שמחלתן אובחנה בשלב מוקדם והתקדמה לשלב גרורתי שקיבלו טיפול כנגד HER2 בשלב המחלה המוקדם, וקיבלו טיפול בקו ראשון מבוסס HER2 במצבן הגרורתי.
    • אנהרטו תינתן כקו שלישי לחולות שאובחנו novo de בשלב גרורתי (חולות אשר בפעם הראשונה שאובחנו סרטן השד הוא היה כבר בשלב הגרורתי)

עדכון: דצמבר 2022

מקורות:

תקציר המחקר באתר ESMO

ASCO Post

MedPage Today

PracticUpdate

Share

מחקר: הטיפול באנהרטו הוכיח יעילות עבור נשים עם סרטן שד גרורתי מסוג HER2

דילוג לתוכן