כתובות לפניות הציבור למשרד הבריאות וקופות החולים

במהלך ההתמודדות עם סרטן השד ולאחר הטיפולים, לא פעם מתעורר הצורך לפנות למשרד הבריאות או לקופת-החולים לבירור, פניה או הגשת קבילה לגבי הזכות לקבל תרופה או טיפול כלשהו.

חשוב ביותר ללוות כל פניה טלפונית גם בפניה בכתב – בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, ולשמור העתקים למעקב. גם אם הטיפול לוקח זמן והתשובה מתעכבת ולמרות הקושי, אין להתייאש!

להלן פרטי ההתקשרות אל לשכות פניות הציבור במשרד הבריאות ובקופות-החולים. נכללו ברשימה אנשי הקשר לגבי זכויות במסגרת סל הבריאות וכן במסגרת השב"ן (שירותי בריאות נוספים – ביטוח משלים).

*לפניות בנושא טיפול רפואי והגנה על זכויות רפואיות של עובדים זרים מובאים פרטי ההתקשרות עם ארגון רופאים לזכויות אדם.

ניתן גם לפנות לעו"ד בר חן-לוי, אחראית תחום זכויות החולה, טל' 03-6021717 שלוחה 2.

משרד הבריאות – נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות

נציבות קבילות הציבור:
טלפון: מוקד "קול בריאות": 5400*.
פקס:  02-5655981
לכתובת דוא"ל

קופות החולים

קופת חולים כללית

נציבות פניות הציבור:
פניות הציבור:  טל' 03-6923357, פקס 03-7425200

הממונים על פניות הציבור במחוזות:
מחוז שרון-שומרון: טל' 09-8633219
מחוז דן-פתח תקווה: טל' 03-5773215, פקס 03-610969
מחוז תל-אביב: טל' 03-5122785, פקס 03-5122784
מחוז חיפה: טל' 04-8568595

לפרטים נוספים וכתובות דוא"ל

שב"ן (מושלם, פלטינום)

ראש מערך ביטוחי בריאות וכללית מושלם: פקס 03-5775937
סל מושלם: טל' 03-5775933
פניות הציבור: טל' 03-5775837

קופת חולים מכבי

רכזת פניות הציבור:  טל' 03-5143535, 03-5143560, פקס 03-5143822
לכתובת דוא"ל (עדיפות)

ניתוחים:  טל' 03-5143593, 03-5143568
תרופות:  טל' 03-5143535, 03-5143560, פקס 03-5141508
לכתובת דוא"ל

קופת חולים לאומית

רכזת פניות הציבור:  טל' 03-6949612, פקס 03-6949614
עוזר/ת הרכזת: טל' 03-6970351

הנהלת אגף רפואה: טל' 03-6970348

שב"ן (זהב, מקסימום)

מנהל/ת: טל' 03-6949676

אגף רפואה – תרופות: טל' 03-6970316
אגף רפואה – ניתוחים: טל' 03-6949680

לפרטי התקשרות בדוא"ל

קופת חולים מאוחדת

נציבות פניות הציבור:
פניות הציבור: טל' 03-5202394, פקס 03-5235335
עוזר/ת נציב פניות הציבור: טל' 03-5202323

לכתובת דוא"ל

שב"ן (עדיף, שיא)

באמצעות מרכז הקופה: טל' 03-5202323

רופאים לזכויות אדם

כללי – רופאים: טל' 03-6873718
מוקד פניות: טל' 03-3573703 להשארת הודעה
רכזת פניות: טל' 03-6873718 שלוחה 105

לכתובת דוא"ל

עודכן לאחרונה בינואר 2021 

Share

כתובות לפניות הציבור למשרד הבריאות וקופות החולים

דילוג לתוכן