זכויות בקופות החולים

קופות החולים פועלות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכוללות בשירותיהן למבוטחים את מלוא הזכויות המפורטות בו. הרחבת הזכויות וההבדלים בין הקופות באשר להחזרי ההוצאות מתבטאים במסגרת הביטוחים המשלימים שמפעילה כל אחת מהקופות.

להלן מידע לגבי זכויות והחזרי הוצאות במספר תחומים הנוגעים לחולים אונקולוגיים בכלל ולחולות סרטן השד בפרט. המידע נמסר על ידי קופות החולים השונות ועל אחריותן. מידע מלא ומפורט ניתן לקבל במזכירות הרפואית של סניף הקופה אליה את משתייכת.

בכל פניה למשרדי הקופה הקפידי להצטייד באישורים הרפואיים המתאימים ובקבלות מקוריות לקבלת החזרים כספיים.

חשוב שתדעי: במקום בו נקובים סכומים כספיים כלשהם מומלץ לוודא במשרדי קופות החולים את עדכניות הסכומים. כמו כן, כל מקרה יש לבחון לגופו מול הקופה.

חולים אונקולוגיים (המקבלים טיפולי כימותרפיה או הקרנות) פטורים מתשלום עבור היטלי ביקור אצל רופא, במכונים ובמרפאות חוץ, וכן עבור היטלי השתתפות ברכישת תרופות (הכלולות בסל הבריאות) ועבור תרופות ייעודיות המשמשות לטיפול האונקולוגי (הפטור בגין תרופות הוא חלקי עד לתקרה מסויימת, לפי המפורט בטבלה שלהלן). לצורך קבלת הפטור יש לפנות אל סניף קופת החולים בו הינך רשומה ולהציג אישור מרופא או מבית חולים.

במידה ומסיבות כלשהן בכל זאת רכשת תרופות מכספך או שילמת היטלים כנ"ל הנך זכאית לקבלת החזר כנגד קבלות מקוריות ועל פי ההליך המקובל בקופה בה הנך מבוטחת.

הקופות מכסות את מלוא ההוצאות לגבי תרופות וטיפולים הכלולים בסל הבריאות על פי חוק בריאות ממלכתי (סל המתעדכן מדי שנה). במקרה של תרופה או טיפול שאינם כלולים בסל הבריאות וטרם מאושרים בישראל יכול הרופא המטפל להגיש בקשה לועדה מיוחדת לקבלת אישור לתת אותה (טופס 29 ג'). במידה והתרופה מאושרת עלותה היא על חשבון החולה. בכדי לקבל מימון מקופת החולים יש לפנות לועדת חריגים של הקופה אליה שייכים.

מאגר התרופות – משרד הבריאות

אתר "כל בריאות" – פירוט הטיפולים הכלולים בסל הבריאות

תקרת דמי ההשתתפות העצמית עבור תרופות לחולים כרוניים:

 שם הקופה  תקרה חודשית  תקרה רבעונית  חולים מגיל פרישה המקבלים השלמת הכנסה
 כללית  345 ₪  1,036 ₪  518 ₪ לרבעון
 מכבי 330 ₪  989 ₪  495 ₪ לרבעון
 מאוחדת*  400 ₪  1199 ₪  600 ₪ לרבעון
 לאומית  400 ₪  1199 ₪  600 ₪ לרבעון

*לפי חישוב חציוני

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות  (06/2021) –  מעודכן לנובמבר 2021.


קופות החולים הקצו צוותים מיוחדים המיועדים לשירות החולה האונקולוגי. צוותים אלו תומכים בחולה ומסייעים לו בתיאום תורים, סיוע בנוגע לזכויותיו בקופה, תמיכה אישית ועוד.

למידע נוסף: קופת חולים מכבי, שירותי בריאות כללית 

השתתפות בהוצאות נסיעה לטיפולים

  • חולה אונקולוגי הנוסע לטיפול בבית החולים יקבל החזר כספי מלא של הוצאות הנסיעה מביתו לבית החולים ובחזרה, לפי דמי התחבורה הציבורית.
  • חולה הנ"ל המוסע באמבולנס או במונית יקבל החזר של 50% מן ההוצאה.
  • מבוטח המוסע לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א יקבל החזר מלא של ההוצאה במקרה שאושפז (אם לא אושפז, יקבל 50% מן ההוצאה).
  • מבוטח המוסע לבית החולים באמבולנס של מד"א יקבל החזר מלא של ההוצאה במקרה שאושפז.

החזרי ההוצאות ינתנו בהתאם להגשת קבלות מקוריות.

משרד הבריאות, 30.1.2012

השתתפות בטיפולי שיניים

חולים אונקולוגיים שמקבלים טיפול קרינתי או כימותראפי זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות.

  • לפני הטיפול הכימותרפי/קרינתי, הקופה תשתתף ב-50% מעלות טיפול משמר וטיפול משקם, לפי תעריף של רשת מרפאות השיניים של הקופה.
  • לאחר טיפול כימותראפי/קרינתי יינתן כיסוי מלא של טיפול משמר/משקם עד 24 חודשים מסיום הטיפול.

כל קופות החולים מפעילות מרפאות שיניים משלהן והטיפולים הכלולים בסל הבריאות ניתנים במסגרתן.

סל משמר כולל טיפול שמבטיח סילוק מוקדי זיהום, הפסקה ומניעה של דימומים, ריפוי פצעים, סילוק כאבים, טיפול בעששת, סילוק אבנית ורובד.

טיפול משקם כולל מבנה מיידי (לא יצוק), תותבות מאקריל שלמות וחלקיות, כתרים זמניים משרף. (כתרים קבועים מחרסינה או וינר אינם כלולים בסל).

משרד הבריאות

החזרים לרכישת פרוטזה לשד וחזייה

  • נשים שעברו ניתוח כריתת שד (חלקית או מלאה) זכאיות להחזר הוצאת רכישת פרוטזה ממשרד הבריאות בעלות מירבית של 800 ₪. ניתן לרכוש פרוטזה חדשה אחת לשנתיים. המשרד משתתף גם במימון רכישת חזיה בעלות מרבית של 200 ₪, ברכישת החזיה הראשונה בלבד (ביטול ההשתתפות העצמית נעשה במאי 2017)
  • לשם קבלת ההחזר, לאחר רכישת הפרוטזה, יש לפנות ללשכת הבריאות באזור המגורים. מומלץ לבצע את הפנייה סמוך ככל האפשר למועד רכישת הפרוטזה. תהליך החזר ההוצאה וקבלת הכסף לחשבון הבנק יכול לעתים לקחת חצי שנה.

במסגרת הביטוחים המשלימים של הקופות נכללות גם השלמות להחזרים עבור רכישת פרוטזה

לפרטים על תהליך קבלת ההחזר, והשלמות דרך הביטוחים המשלימים של הקופות.

החזרים לרכישת פיאה

פיאה נכללת בסל הבריאות ומקבלים עבורה החזר כספי עם הצגת חשבונית על רכישת פיאה רפואית, באמצעות קופות החולים. ההחזר הכספי הוא בהתאם לסוג הביטוח שיש לך ולקופה בה את מבוטחת. קופות החולים מחזירות למבוטחות חלק מההוצאה על רכישת פיאה.
פירוט מלא ניתן למצוא בקישורים הבאים:

שירותי בריאות כללית

מכבי שירותי בריאות

קופת חולים לאומית

קופת חולים מאוחדת

ממוגרפיה

על פי חוק ביטוח בריאות זכאית כל אישה מגיל 50 עד 74 לבדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים בתשלום השתתפות עצמית בלבד.

לנשים בגיל 40 עד 49 – בדיקה אחת לשנה, לנשים שיש להן קרוב משפחה בקרבת דם מדרגה ראשונה שלקה בסרטן השד.

לפירוט הזכאות בקופות החולים והביטוחים המשלימים

מקורות:

קופות החולים.
משרד הבריאות, זכויות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מעודכן ל-8.2015.

עודכן בינואר 2021

Share

זכויות בקופות החולים

דילוג לתוכן