סקר חדש מצא: כשליש מהנשים מעדיפות לעבור בדיקת שד ע"י רופאה

סקר חדש, שכלל 500 נשים שהגיעו למרפאות בריאות השד בבתי חולים בישראל ומילאו שאלונים באופן אנונימי, בדק את העדפותיהן של נשים לגבי מין הרופא המטפל בעת ביצוע בדיקת שד ובביצוע ניתוח בשד.
הסקר התבצע על-ידי קבוצת חוקרים בראשותה של פרופ' אסנת גרוץ מאוניברסיטת ת"א, התפרסם בכתב העת:
Israel Journal of Health Policy Research

מהסקר עולה כי כשליש מהנשים (32%) מעדיפות לעבור בדיקה שד ע"י רופאה – כירורגית שד, ל – 59% לא היתה העדפה לגבי מין הרופא ו – 9% העדיפו רופא ממין זכר. עוד עלה מהסקר כי בקרב נשים צעירות ובקרב נשים נשואות ההעדפה שרופאה – כירורגית שד תבצע את הבדיקה היתה מובהקת יותר. הסיבה העיקרית להעדפת רופאה היא המבוכה שחוות הנשים במהלך הבדיקה.

המחקר בדק גם האם קיימת העדפה בקרב הנשים למין הכירורג לביצוע ניתוח בשד. כאן עלה כי לרוב הנשים (73%) לא היתה העדפה, 14% העדיפו כירורגית ו – 13% העדיפו כירורג.
כאשר נשאלו הנשים מהם השיקולים המשפיעים החשובים ביותר לגבי בחירת כירורג לביצוע הניתוח בשד, עלו השיקולים: יכולותיו כמנתח (93%) הניסיון (91%) והידע שלו (78%).

החוקרים העלו שני הבדלים משמעותיים בין בדיקת שד וניתוח שד: מידת הסיכון הקיימת בניתוח לעומת בדיקה שד, והיותה של האשה המטופלת בהכרה ובתקשורת עם הרופא/ה בעת הבדיקה וכתוצאה גם מידת המבוכה שלה בהשוואה לניתוח. בהתייחס לכך קבעו החוקרים כי נדרשים מחקרים נוספים  כדי להסביר את מידת התרומה של גורמים אלו להעדפתן של נשים להיבדק על-ידי כירורגית שד.

לאור הממצאים שעלו בסקר לגבי ההעדפה שרופאה תבצע את בדיקת השד ומיעוט של כירורגיות שד בישראל (רק 20% מקרב המתמחים בכירורגיה כללית הן נשים, כך על -פי הסקר), מדגישים החוקרים את הצורך בנקיטת צעדים לשם הגדלת מספר הרופאות העוסקות בכירורגיה.

המחקר פורסם ב – 1.12.2016

Share

סקר חדש מצא: כשליש מהנשים מעדיפות לעבור בדיקת שד ע"י רופאה

דילוג לתוכן