המלצות הוועדה להקדמת גיל הממוגרפיה

משרד הבריאות הקים בשנת 2018 ועדה שתפקידה לבחון את המדיניות ואת ההמלצות בנושא תכנית הממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד, בדגש על הגיל המומלץ לסיקור ובחינת האפשרות להקדמתו. בפברואר 2019 פורסמו המלצות הוועדה.

המלצות הוועדה לבחינת תכנית הממוגרפיה

  1. הוועדה הסכימה שנראה כי עתיד התכנית לגילוי סרטן השד בישראל הוא בהפעלת תכניות סינון מרובדות סיכון, אולם התנאים טרם בשלו לתכנית מעין זו. יש לשקול שוב את המידע שיצטבר בעוד מספר שנים כולל מניסויים שמתנהלים כעת (דוגמת ניסוי ה-WISDOM ) ולעדכן החלטה זו.
  2. הוועדה החליטה כי בשלב הנוכחי נכון להמשיך בתכנית הסינון האוניברסלית לקבוצת הגיל 50-74.
  3. לגבי קבוצות גיל אחרות, הוחלט כי:
    א.  נשים בגילאי  49-45 – לא מומלץ לבצע בדיקת סינון אוניברסלית. מומלץ כי ההחלטה לגבי ביצוע ממוגרפיה כבדיקת סינון אחת לשנתיים תתקבל לאחר דיון משותף בין האישה לרופא, בעקבות פנייה עצמית (self-referral) של האישה לרופא בנושא זה. הדיון יכלול הסבר לגבי התועלת לעומת הסיכונים הכרוכים בהקדמת גיל הבדיקה. הנחיות לגבי תהליך קבלת ההחלטה המשותפת מופיעות בגוף המסמך. נשים בקבוצת גיל זו לא ייכללו בתכנית הסינון הלאומית אולם יהיה בסל הבריאות כיסוי עבור בדיקות סינון עבורן במידה ויחפצו בכך אחרי דיון משותף עם הרופא.
    ב. נשים בגילאי 75 ומעלה – לא מומלץ לבצע בדיקת סינון אוניברסלית. מומלץ כי ההחלטה לגבי ביצוע ממוגרפיה כבדיקת סינון בנשים בקבוצת גיל זו תתקבל באופן משותף בין האישה לרופא, לאחר פנייה עצמית (self-referral) של האישה לרופא בנושא זה. הדיון יכלול הסבר כי אין נתונים מחקריים לגבי התועלת לעומת הסיכונים בקבוצת גיל זו. יש לקחת בחשבון תוחלת חיים צפויה של 10 שנים לפחות ואת מידת המוכנות של הנבדקת לנקוט את הפעולות הנדרשות במידה ויאובחן סרטן השד. נשים בקבוצת גיל זו לא יכללו בתכנית הסינון הלאומית. אם יוחלט בתום הדיון המשותף על ביצוע הבדיקה, ראוי כי תקודד כבדיקת סינון וכי קופות החולים תכסינה את עלותה בדומה לנעשה היום.
  4. החלטה על תוספת בדיקת על-קול (אולטרה סאונד) כהשלמה לבדיקת הממוגרפיה תתקבל על ידי הרדיולוג הבודק, בכפוף לתוצאות הממוגרפיה ולמבנה השד.
  5. נשים בגילאי 40 ומעלה בסיכון מוגבר למחלה (בשל בת משפחה מדרגת קרבה ראשונה שאובחנה עם סרטן השד או בשל מחלת שד שפירה וללא תשנית ידועה) – ההמלצות הקיימות לגבי קבוצה זו לא נדונו באופן מפורט במסגרת ישיבות הוועדה ויש מקום לשקול אותן מחדש באופן נפרד.

התייחסות עמותת אחת מתשע

עמותת "אחת מתשע" פועלת לאורך שנים להעלאת המודעות לגילוי מוקדם מציל חיים ולהסדרת מדיניות לגבי נשים צעירות מגיל 50. הנתון, שאינו ניתן לוויכוח, הוא כי כל שנה מאובחנות כ- 1,300 נשים צעירות מתחת לגיל 50, רובן בגילאי 40-50 ומהלך המחלה אצלן מהיר וחריף יותר. התהליך בו החלה הוועדה הוא חשוב, אך יש עוד דרך ארוכה לפנינו. חשוב לזכור שאנחנו פוגשות את הנשים באופן יום-יומי ומכירות מקרוב גם את הנשים שנופלות בין הכיסאות, ושמשלמות בחייהן כתוצאה מגילוי מאוחר.
העמותה קוראת למשרד הבריאות לבסס שלושה מהלכים מרכזיים להצלת נשים מתחלואה ומתמותה מסרטן השד מתחת לגיל 50:
ראשית, ביסוס מדד איכות שמחייב את קופות החולים לפנות באופן יזום לנשים מעל גיל 30 לבדיקה ולתשאול אצל כירורג שד.
שנית, הנחיית גורפת של קופות החולים לאפשר לנשים בין הגילאים 40-50 לעשות ממוגרפיה, ואם צריך גם אולטרהסאונד בהתאם לצפיפות השד.
שלישית, איתור יזום ואקטיבי של נשים בסיכון. לעיתים קרובות הסיכון לחלות בסרטן השד קשור לגורמים אשר אינם מוכרים לנשים רבות בסיכון. מהלכים לתשאול ולאבחון נשים צעירות יתרום להצלתן של רבות ולשיפור משמעותית באיכות חייהן ובאיכות משפחותיהן, הקהילה והמדינה".

Share

המלצות הוועדה להקדמת גיל הממוגרפיה

דילוג לתוכן