אקופונקטורה מסייעת בהקלה על גלי חום ושיפור איכות החיים של נשים עם סרטן שד

המקור: Journal of Clinical Oncology , 20.5.2016

במחקר חדש שנעשה עלה כי אקופונקטורה מסייעת בהקלה על גלי חום ושיפור איכות החיים של נשים עם סרטן שד.

במחקר השתתפו 190 נשים עם סרטן שד שחולקו באקראי לקבוצת ביקורת (105 נשים) וקבוצת התערבות (85 נשים). לשתי הקבוצות חולקו עלוני מידע לגבי גלי חום עם הסברים כיצד להתמודד אותם למשך 12 שבועות. כאשר בקבוצת ההתערבות הנשים עברו בנוסף 10 מחזורי דיקור בנקודות שהוגדרו מראש.

המדד הראשי היה מדד גלי החום בתום הטיפול (שבוע 12) והמדדים המשניים היו תסמיני גלי החום ואיכות החיים.

במחקר עלה כי הטיפול הפעיל (קבוצת ההתערבות) לווה במדד גלי חום נמוך יותר משמעותית, לפי סולם Greene Climacteric Scale בתום הטיפול ובנקודות מעקב 3 ו-6 חודשים לאחר הטיפול. אקופונקטורה לוותה גם בפחות תסמיני גלי חום ואיכות חיים גבוהה יותר במרכיבי מדד Menopause Quality of Life Scale להערכת תסמינים וזומוטוריים, גופניים ופסיכו-סוציאליים.

המסקנה היא שאקופונקטורה בשילוב עם טיפול עצמי הינה שיטה יעילה להתמודדות עם גלי חום ומובילה לשיפור איכות החיים בקרב נשים עם סרטן שד.

Share

אקופונקטורה מסייעת בהקלה על גלי חום ושיפור איכות החיים של נשים עם סרטן שד

דילוג לתוכן