שלבים ודירוג המחלה

שלבים דירוג   שלבים בהתפתחות סרטן השד (Staging) השלב אליו הגיע גידול סרטני נקבע על פי גודלו ומידה התפשטותו, והגדרת השלב תהווה גורם מכריע בקביעת תכנית הטיפולים שלך. הערכת שלב המחלה מורכבת ממספר גורמים: • מיקום…

דילוג לתוכן