השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים לעיל. שימוש כאמור מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים אלו. על כן, אנא קראו היטב את תנאי השימוש לפני המשך הגלישה באתר. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, אל תשתמשו באתר.
אם יש לכם הערות או שאלות ביחס לתכני אתר זה, אנא צרו קשר עם העמותה.

אחריות

עמותת אחת מתשע פועלת לוודא במידת האפשר שהמידע הכלול באתר הוא נכון ומדויק ככל שניתן. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד, ואין במידע משום ייעוץ רפואי משפטי או מקצועי מטעם העמותה, והעמותה אינה אחראית לכל ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע או בדרך העברתו לגולש באתר או למשתמש במידע.
העמותה, חבריה ומי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין שימוש שייעשה, במישרין או בעקיפין, במידע הכלול באתר והם פטורים מכל אחריות לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש במידע.
באתר עשויות להופיע קישוריות לאתרים של צדדים שלישיים, מידע מסחרי ופרסומות. העמותה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות לתוכן קישוריות, מודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, ו/או המצויים באתרים של צדדים שלישיים המקושרים לאתר זה. אין בפרסום המודעות ו/או הקישוריות ע"י בעלי האתר ו/או מנהליו כדי להוות הסכמה לאמור בהם או משום המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים של תכני האתר שייכות אך ורק לאחת מתשע.
חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של אחת מתשע מראש ובכתב ובלא ציון מפורש ומובלט של מקורם והקישור (link) למקור.

תרומות דרך האתר

לאחר ביצוע התרומה תשלח בדוא"ל קבלה על-פי הפרטים שנמסרו.

ביטול תרומה: תרומה ניתנת לביטול בתוך 72 שעות ממועד ביצוע התרומה. יש לפנות לעמותה בכתב עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום + שם תורם + תאריך ושעת ביצוע העסקה. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה (התורם) בעמלה כאמור.

מדיניות פרטיות: העמותה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס זה אך ורק על מנת לאפשר את התרומה בהתאם לכל דין. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים, שאינם בשליטת העמותה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא העמותה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

Share

תנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן